Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa tổng kết năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 27/12/2022, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ Khối và các đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị.

1.jpg
Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Trong năm 2022, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành đặc biệt là Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, nổi bật là: Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy về Đảng, chuyên môn, công đoàn sau sáp nhập; đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyển sinh, trong năm đã tuyển sinh được 1.150 học sinh sinh viên, tiếp nhận 03 học sinh của tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tổ chức cho 292 sinh viên đi thực tập, trải nghiệp tại các doanh nghiệp, tổ chức cho 973 học sinh, sinh viên thi tốt nghiệp và 90% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ngay; phối hợp hoàn thành chủ ttrương thực hiện dự án đầu tư nhà trường giai đoạn 2022 - 2023; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học luôn được quan tâm; trong năm có 23 nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo, đạt 03 giải Nhất, 04 giải Nhì, 04 giải Ba; có 03 mô hình đạt giải Ba trong hội thi thiết bị tự làm toàn quốc; có trên 65 lượt cán bộ được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và có 06 sáng kiến kinh nghiệm được đăng ký. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên; trong năm, đã bồi dưỡng kết nạp được 08 đảng viên mới...

Tại hội nghị, các ý kiến tham gia thảo luận đều thống nhất cao trước những kết quả Nhà trường đạt được trong năm 2022, đồng thời khẳng định những nét đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, đặc biệt là sự phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sự đồng thuận trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động góp phần bảo đảm hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Trên tinh thần tự phê bình và phê bình, các đồng chí đảng viên đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo, quản lý giảng dạy, chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết; kiến nghị với Đảng ủy trong thời gian tới tiếp tục quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các đồng chí đảng viên dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, Đảng ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng số lượng tuyển sinh cao đẳng, duy trì kết quả tuyển sinh các loại hình khác; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức giảng dạy; phát triển hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, đào tạo cho doanh nghiệp; tiếp tục đa dạng các hoạt động đào tạo, dịch vụ tăng nguồn thu, nâng cao thu nhập cho CBVC, nghiên cứu mở mới những nghề xã hội đang có nhu cầu; Tiếp tục đẩy mạng công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế, duy trì kỷ luật, nền nếp làm việc, văn hóa công sở, bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh, chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động.

2.jpg

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng đối với tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Lê Hương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
277
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7367
Tháng này:
48067
Tất cả:
2086107