DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

Điện thoại

Ban Tuyên giáo

1

Lê Hải Quân

UVBTV, Trưởng Ban

0912.258.616

2

Lê Trí Đức

UV BCH, Phó Trưởng Ban

0852.012.555

3

Nguyễn Thị Lan

Phó Trưởng Ban

0961.059.177

4

Lê Thị Hương

Chuyên viên

0977.963.112

5

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

0984.809.547

Ban Tổ chức

1

Mai Quỳnh Nga

UVBTV, Trưởng Ban

0904.065.333

2

Lê Thanh Hải

UVBCH, Phó Trưởng Ban

0942.723.199

3

Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Trưởng Ban

0915.040.569

4

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

0912.156.356

5

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

0916.750.556

6

Nguyễn Tiến Thành

Chuyên viên

0987.088.878

Ủy Ban kiểm tra

1

Nguyễn Thị Huyền

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT

0919.714.496

2

Trần Thị Hồng Trang

UVBCH, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT

0915.744.433

3

Trương Thị Huyền

 UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT

0942.071.176

4

Hoàng Văn Sơn

 Phó Chủ nhiệm UBKT

0914.995.456

5

Trần Văn Đồng

Ủy viên UBKT

0906.269.227

6

Nguyễn Văn Khoa

Chuyên viên

0913.470.589

Văn phòng

1

Lê Văn Vinh

UVBTV, Chánh Văn phòng

0912.302.866

2

Lại Đình Quang

UVBCH, Phó Chánh Văn phòng

0919.570.968

3

Nguyễn Xuân Dương

Phó Chánh Văn phòng

0947.803.358

4

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

0913.293.166

5

Lê Thị Hà

Kế toán

0987.424.988

6

Lê Thị Tuyên

Văn thư

0914.995.455

7

Nguyễn Thị Hà

Phục vụ

0987.424.986

8

Lê Văn Trường

Lái xe

0976.870.910

9

Lê Công Vũ

Lái xe

0915.300.885

Truy cập
Hôm nay:
1366
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11232
Tháng này:
30782
Tất cả:
2124544