Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 03-HD/TW27/12/2022Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên
Số 25-HD/BCĐTW01/8/2022Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
0408/6/2022Mẫu biểu về công tác kiểm tra, giám sát
0125/4/2022Mẫu phiếu giới thiệu để làm quy trình nhân sự Đại hội
0225/4/2022Mẫu báo cáo đại hội
0325/4/2022Biểu mẫu Đại hội
Số 14-HD/BTCTU12/4/2022Hướng dẫn quy trình làm thẻ, phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên
Số 13-HD/BTCTU12/4/2022Hướng dẫn tặng Huy hiệu Đảng
Số 09-HD/ĐUK07/3/2022Hướng dẫn rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 16-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
Số 59-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
Số 68-HD/TG29/11/2021Chấm điểm, đánh giá và xếp loại công tác tuyên giáo của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc năm 2021
0116/11/2021Biểu mẫu tổng kết, khen thưởng năm 2021
Số 25-HD/BTGTU16/9/2021Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2021
Số 07-HD/ĐUK23/8/2021Hướng dẫn Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Số 06-HD/ĐUK18/8/2021Hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn xét học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xét kết nạp Đảng là đối tượng học sinh, sinh viên
Số 19-HD/BTGTU14/6/2021Về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2021
Số 01-HD/ĐUK04/12/2020xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
Số 01-HD/ĐUK04/12/2020xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác xây dựng Đảng
Số 12-HD/BTG13/11/2020Hướng dẫn chấm điểm, đánh giá, xếp loại công tác Tuyên giáo năm 2020 của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Số 01-SL/ĐUK05/11/2020Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Số 01-HD/UBKT25/8/2020V/v hướng dẫn chấm điểm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối
01-BTG/DUK29/06/2020ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2020
35-HD/ĐUK27/3/2020Hướng dẫn xét chọn, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2019
35-HD/ĐUK27/03/2020Xét chọn, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019
110-HD/BTGTU20/03/2020Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn tron Quý II/2020
03-HD/TW20/3/2020Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
34-HD/ĐUK17/3/2020Hướng dẫn tổ chức góp ý và tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
34-HD/ĐUK17/03/2020Hướng dẫn tổ chức góp ý và tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
23-HD/ĐUK25/12/2019Hướng dẫn triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về "tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Truy cập
Hôm nay:
895
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11858
Tháng này:
24953
Tất cả:
2229221