Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 80-QĐ/TW18/8/2022Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 80-QĐ/TW18/8/2022Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 07-KH/TW17/8/2022Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số 25-HD/BCĐTW01/8/2022Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
Số 118-BC/ĐUK11/7/2022Báo cáo 5 năm thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong tình hình mới
Số 21-NQ/TW16/6/2022Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
0408/6/2022Mẫu biểu về công tác kiểm tra, giám sát
Số 03-QĐ/ĐUK02/6/2022Về chế độ báo cáo của đảng ủy, chi bộ trực thuộc; các ban, đoàn thể của Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối
0125/4/2022Mẫu phiếu giới thiệu để làm quy trình nhân sự Đại hội
0225/4/2022Mẫu báo cáo đại hội
0325/4/2022Biểu mẫu Đại hội
Số 44-KH/ĐUK22/4/2022Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 (Mẫu phiếu giới thiệu để làm quy trình nhân sự Đại hội, Mẫu báo cáo đại hội, biểu mẫu Đại hội)
Số 590-CV/ĐUK15/4/2022V/v tham gia viết bài tham luận tại Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”
Số 14-HD/BTCTU12/4/2022Hướng dẫn quy trình làm thẻ, phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên
Số 13-HD/BTCTU12/4/2022Hướng dẫn tặng Huy hiệu Đảng
Số 16-QĐ/BCĐTW08/3/2022Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Số 60-QĐ/TW08/3/2022Quy định về công tác đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
Số 09-HD/ĐUK07/3/2022Hướng dẫn rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 2023-QĐ/ĐUK25/02/2022ban hành Quy trình giả quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Số 40-KH/ĐUK25/02/2022Khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo thông báo kết luận số 70-KL/UBKTTU ngày 24/12/2021 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
Số 52-KH/BTCTW17/02/2022Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/BTCTW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa"
Số 16-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
Số 59-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
Số 37-KH/ĐUK27/01/2022Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022
Số 502-CV/BCĐ29/12/2021V/v chỉ đạo một số nội dung Cuộc thi trắc nghiệm “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”
Số 47-QĐ/TW20/12/2021Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
Số 48-QĐ/TW20/12/2021Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước
Số 68-HD/TG29/11/2021Chấm điểm, đánh giá và xếp loại công tác tuyên giáo của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc năm 2021
Số 468-CV/ĐUK23/11/2021Về việc tổ chức, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác"
0116/11/2021Biểu mẫu tổng kết, khen thưởng năm 2021
Truy cập
Hôm nay:
686
Hôm qua:
1077
Tuần này:
4676
Tháng này:
8026
Tất cả:
1396038