Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
138-QĐ/TW01/12/2023Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
125-QĐ/TW10/10/2023Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Số 96-QĐ/TW02/02/2023Quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
Số 80-QĐ/TW18/8/2022Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 03-QĐ/ĐUK02/6/2022Về chế độ báo cáo của đảng ủy, chi bộ trực thuộc; các ban, đoàn thể của Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối
Số 16-QĐ/BCĐTW08/3/2022Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Số 60-QĐ/TW08/3/2022Quy định về công tác đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
Số 47-QĐ/TW20/12/2021Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
Số 48-QĐ/TW20/12/2021Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước
Số 02-QĐ/ĐU12/10/2011QUY ĐỊNH về quản lý, sử dụng Sổ theo dõi đảng phí và Sổ ghi biên bản
Số 01-QĐ/ĐU10/10/2011QUY ĐỊNH về chế độ báo cáo của các tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể trực thuộc lên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
07-QĐ/HCCB05/12/2007Quy định chế độ báo cáo của Hội CCB Khối
Truy cập
Hôm nay:
301
Hôm qua:
1270
Tuần này:
301
Tháng này:
41549
Tất cả:
2191324