Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 96-QĐ/TW02/02/2023Quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
Số 80-QĐ/TW18/8/2022Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 03-QĐ/ĐUK02/6/2022Về chế độ báo cáo của đảng ủy, chi bộ trực thuộc; các ban, đoàn thể của Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối
Số 16-QĐ/BCĐTW08/3/2022Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Số 60-QĐ/TW08/3/2022Quy định về công tác đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
Số 47-QĐ/TW20/12/2021Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
Số 48-QĐ/TW20/12/2021Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước
Số 02-QĐ/ĐU12/10/2011QUY ĐỊNH về quản lý, sử dụng Sổ theo dõi đảng phí và Sổ ghi biên bản
Số 01-QĐ/ĐU10/10/2011QUY ĐỊNH về chế độ báo cáo của các tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể trực thuộc lên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
07-QĐ/HCCB05/12/2007Quy định chế độ báo cáo của Hội CCB Khối
Truy cập
Hôm nay:
62
Hôm qua:
1996
Tuần này:
3999
Tháng này:
5085
Tất cả:
1720572