Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa phát huy chất lượng Bệnh viện chuyên khoa Hạng I

Sáng ngày 20/12/2022, Đảng ủy Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2023. Tham dự Hội có đồng chí: Đinh Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Văn phòng ĐUK, về Đảng ủy Bệnh viện có đồng chí: Lê Bật Tân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Phạm Đức Cường - Phó Bí thư - Phó Giám đốc, cùng 124 đảng viên về dự tổng kết.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt, các kỹ thuật cao tiếp tục được ứng dụng có hiệu quả; quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh đã được cải tiến, rút gọn các thủ tục khi vào viện, ra viện, bố trí người hướng dẫn nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi của người bệnh, đặc biệt là đối với các trường hợp cấp cứu. Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, mạng lưới chuyên khoa cơ sở trong toàn tỉnh ở 27 Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố, gồm 559 xã, phường, thị trấn; phát hiện, quản lý và điều trị ngoại trú, phục hồi chức năng 26.283 bệnh nhân (Động kinh 6.969, tâm thần phân liệt 17.038, trầm cảm 2.246) đã phát huy hiệu quả cao; giám sát chỉ đạo tuyến cho 14 bệnh viện huyện, đạt 100 % theo kế hoạch. Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng: Triển khai tập huấn và khám mới 44 xã, phường, thị trấn thuộc 11 Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; triển khai giám sát Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số ở 54 trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc 27 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố đạt 100 % theo kế hoạch.

z3976302032205_834ce8d43f5d66657e53c5a644de0995.jpg 

Ảnh: Toàn ảnh Hội nghị 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cải cách thủ tục hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hoàn thành chương trình huấn luyện năm 2022 theo chỉ đạo của Ban chỉ huy Quân sự thành phố; tham gia giữ gìn tốt an ninh trật tự đơn vị; thực hiện nghiêm chỉnh lệnh điều động quân dự bị động viên vào Bệnh viện dã chiến 150 giường phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Việc cải cách thủ tục hành chính được triển khai trong toàn Bệnh viện, các bộ phận tiến hành rà soát các thủ tục, cắt bớt những thủ tục không cần thiết, đã giảm bớt nhiều thủ tục hành chính, thuận lợi hơn cho người bệnh khi đến khám bệnh.

Cùng với đó, Đảng ủy chú trọng phát huy chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên quán triệt, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của nhân viên y tế; xây dựng kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng, thường xuyên chỉ đạo cho các chi bộ, đơn vị phải luôn làm tốt công tác cán bộ, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong CBVC và người lao động; đã kịp thời chấn chỉnh, định hướng các chi bộ việc giáo dục cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong phát ngôn, giao tiếp, ứng xử, nhất là phát ngôn trên mạng xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo việc tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy viên và Đảng viên là cán bộ chủ chốt của đơn vị.

Trong thời gian qua, Đảng ủy đã tiến hành quy hoạch cán bộ chủ chốt giai đoạn 2020 - 2025, định hướng giai đoạn 2025 - 2030; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ CM, LLCT, QLNN cho cán bộ Đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng nhu cầu công tác trước mắt và những năm tiếp theo. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ CM, LLCT, QLNN cho cán bộ Đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng nhu cầu công tác trước mắt và những năm tiếp theo; cử 09 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, kết nạp được 06 Đảng viên mới. Đồng thời, chú trọng việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên triển khai trong các hội nghị BCH, Hội nghị Đảng bộ bệnh viện; chỉ đạo UBKT Đảng ủy tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng uỷ và Ủy ban kiểm tra, triển khai đến tất cả các chi bộ trực thuộc; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Kết quả tự chấm điểm công tác Kiểm tra, giám sát năm 2022 đạt 88/100 điểm, đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bệnh viện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa quyết liệt, nhất là việc thực hiện một số chế độ chuyên môn; nền nếp sinh hoạt chuyên đề và thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục; Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy có việc chưa nghiêm; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi bộ, khoa, phòng, bộ phận còn làm hình thức, chưa thực sự quan tâm sâu sát đến công tác hướng dẫn, giám sát kiểm tra việc thực hiện; mặt khác, ý thức tự giác, tinh thần nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế.

Năm 2023, phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa quyết tâm lãnh đạo tổ chức phát triển toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng bệnh viện xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa hạng I, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và các tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đảm bảo cung ứng kịp thời và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; quản lý và điều trị có hiệu quả bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh tại cộng đồng; duy trì và triển khai có chất lượng Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng với mục tiêu phòng, chống bệnh không lây nhiễm; hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới trong việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cùng với việc bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực điều hành của bộ máy tổ chức. Triển khai và thực hiện các đề tài NCKH cấp cơ sở có hiệu quả, ứng dụng tốt trong hoạt động chuyên môn và kinh tế Y tế. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu (ngân sách Nhà nước cấp, viện phí và nguồn thu khác) theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt công tác phòng, chống thảm họa, không để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được cấp trên điều động; Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quan hệ Quốc tế trong việc tranh thủ hỗ trợ về vật chất và chuyên môn kỹ thuật. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bệnh viện và các tổ chức, đoàn thể chính trị vững mạnh.

Ảnh: Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương Đảng bộ đã giữ được ổn định và vượt mức một số kế hoạch trong điều kiện bệnh viện đang còn nhiều khó khăn khó khăn. Đồng chí Phó Bí thư đề nghị cấp ủy cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, tạo được sự minh bạch và đồng thuận cao; lãnh đạo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động. Đảng ủy xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém của đơn vị đã được chỉ ra, với các giải pháp cụ thể phân công trách nhiệm rõ ràng tập thể, cá nhân và kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện, để khắc phục được hạn chế, yếu kém. Cùng với đó, quan tâm đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, phân công các đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt định kỳ cùng chi bộ, công tác quản lý đảng viên cũng phải được quan tâm hơn; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới (theo nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới); quan tâm nâng cao chất lượng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó phải lựa chọn việc làm theo Bác của tập thể và cá nhân sát thực với đặc thù, nhiệm vụ của tập thể, mỗi phòng, khoa, ngành của đơn vị mình tạo thành phong trào thi đua; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, để hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ để tổ chức phong trào thi đua cho đoàn viên, hội viên tham gia. Phát huy truyền thống 50 năm của Bệnh viện, đảng bộ sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, góp phần quan trọng và bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã công bố quyết định khen thưởng 03 tập thể và 13 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.       

Lại Đình Quang - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

 

Truy cập
Hôm nay:
88
Hôm qua:
1528
Tuần này:
4476
Tháng này:
24312
Tất cả:
1477858