Chi bộ cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ

Thực hiện Thông báo số 332-TB/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, chiều ngày 13/10/2023, Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 10. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chi bộ có đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Việt Quang - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 có 13 đảng viên, tham gia sinh hoạt định kỳ tháng 10, tỷ lệ đạt 100%. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Đạo Dụng, Bí thư Chi bộ đã phổ biến thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn tháng 10, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề, như: Phương án tiếp nhận, quản lý điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng cai nghiện; bổ sung, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác… Đồng chí Bí thư chi bộ tiếp thu các ý kiến và kết luận hội nghị, đảng viên biểu quyết thống nhất một số nội dung công việc trọng tâm cần triển khai, thực hiện trong tháng 11.

1.png
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu ý kiến với chi bộ đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Việt Quang - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi ủy, điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ và sự nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ; đồng thời đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cũng chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ và đề nghị chi ủy tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, đó là: (1) Tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023; khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra trong buổi sinh hoạt chi bộ; (2) Thực hiện nghiêm quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “cụ thể quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ”; lưu ý không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép sinh hoạt chi bộ, không lấy kết quả sinh hoạt chuyên đề thay thế sinh hoạt định kỳ; (3) Kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến đảng viên; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng kịp thời dư luận xã hội cho đảng viên; (4) Coi trọng việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của từng đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; tăng cường quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Điều lệ Đảng, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm; (5) Quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong mỗi kỳ sinh hoạt; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt đảng, coi trọng sinh hoạt chuyên đề hằng quý; (6) Thực hiện tốt việc xin ý kiến đảng viên về chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ và biểu quyết mức xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ hằng tháng về Đảng ủy Sở đúng quy định.

Nguyễn Viết Thanh - Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Truy cập
Hôm nay:
837
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4906
Tháng này:
25914
Tất cả:
1977779