Chi bộ Kho bạc Nhà nước Cẩm Thủy tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ

Xác định việc sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Quán triệt các quy định, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đặc biệt là Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 02/02/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ triển khai đến các chi bộ trực thuộc.

Chiều ngày 13/10/2023, Chi bộ KBNN Cẩm Thủy, trực thuộc Đảng bộ KBNN Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2022. Thực hiện theo nội dung Thông báo số 332-TB/ĐUK, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thông báo lịch phân công dự sinh hoạt chi bộ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị về phía Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Lê Hải Quân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Trí Đức - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; về phía Đảng ủy KBNN Thanh Hóa có đồng chí Bùi Quang Vinh - Đảng ủy viên, Trực Đảng, Phó Chánh Văn phòng KBNN Thanh Hóa; tham dự buổi sinh hoạt còn có 08/08 đảng viên của Chi bộ KBNN Cẩm Thủy.

1.jpg

Đồng chí Trần Duy Hùng - Bí thư chi bộ KBNN Cẩm Thủy chủ trì buổi sinh hoạt

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Duy Hùng - Bí thư chi bộ, Giám đốc KBNN Cẩm Thủy thông báo tình hình đảng viên, phân công đảng viên làm thư ký ghi biên bản, thông tin ngắn gọn tình hình trong nước, thế giới, các văn bản chỉ đạo, định hướng mới của cấp trên và định hướng một số vấn đề tư tưởng cho đảng viên. Đồng thời, đồng chí cũng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 và quý IV năm 2023. Báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, chỉ rõ những kết quả làm được, đồng thời nhấn mạnh một số hạn chế chi bộ cần khắc phục trong thời gian tới.

2.jpg

Các đồng chí đại biểu và đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ

Sau khi nghe báo cáo và những định hướng nội dung cần thảo luận của đồng chí Bí thư chi bộ, các đồng chí đảng viên đã tham gia phát biểu ý kiến (có 04/08 ý kiến), nhìn chung các ý kiến phát biểu có chất lượng, sâu sắc, tâm huyết thể hiện trách nhiệm của từng đảng viên đối với nhiệm vụ chung của chi bộ, đồng thời đề xuất với chi bộ, với Đảng ủy KBNN Thanh Hóa về một số nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và công tác đoàn thể. Tiếp thu các ý kiến các ý phát biểu của đảng viên, đồng chí Bí thư chi bộ đã kết luận và đề ra một nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng tới, đồng thời định hướng nội dung sinh hoạt cho tháng tiếp theo. Các đồng chí đảng viên chi bộ đánh giá, nhận xét của đảng viên về chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ và chấm điểm theo quy định đạt loại Tốt.

Tham dự sinh hoạt chi bộ, phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên trực tiếp, đồng chí Bùi Quang Vinh - Đảng ủy viên, Trực Đảng ủy KBNN Thanh Hóa đã phát biểu nhận xét, đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ, đồng thời cũng nêu khái quát mô hình tổ chức của Đảng bộ KBNN Thanh Hóa, tình hình đảng viên, đánh giá thuận lợi, khó khăn trong tổ chức sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Cẩm Thủy trong thực hiện nhiệm vụ quản lý NSNN trên địa bàn. Đồng chí Bùi Quang Vinh cũng báo cáo trước đại biểu Đảng ủy Khối về những kết quả, thành tích đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy KBNN Thanh Hóa, trong đó có nhiều kết quả cao trong các Cuộc thi do Đảng ủy Khối tổ chức và phát động như đạt giải Nhất Cụm số 4, giải Nhì Cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi trong toàn Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo, ngành Kiểm tra của Đảng... đều đạt kết quả cao. Đồng chí cũng nhấn mạnh và đề nghị chi bộ KBNN Cẩm Thủy thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt định kỳ và danh thời gian thỏa đáng trong việc chọn chuyên đề phù hợp để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN và KBNN Thanh Hóa tháng 10 và trong quý IV năm 2023 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đồng chí cũng thống nhất đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ đạt loại Tốt.

3.jpg 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ KBNN Cẩm Thủy

Kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Lê Hải Quân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã phát biểu nhận xét, đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt. Đồng chí Lê Hải Quân đánh giá cao sự chuẩn bị của cấp ủy và nhận xét đồng chí Bí thư chi bộ đã chủ trì, điều hành cuộc họp bảo đảm đúng quy trình theo hướng dẫn của Đảng bộ Khối, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các đảng viên trong chi bộ được phát biểu ý kiến trên tinh thần cởi mở, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, góp ý với chi ủy, chi bộ những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị một số nội dung trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Đồng chí cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động công tác Đảng và kinh nghiệp tổ chức sinh hoạt chi bộ đạt chất lượng.

Cuối cùng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí cũng đề nghị chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ, dành thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Coi trọng việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của từng đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, định hướng kịp thời dư luận xã hội; tăng cường quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Điều lệ Đảng. Đánh giá việc thực hiện nội dung cam kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị của tập thể và cá nhân đảng viên; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ; không lấy kết quả sinh hoạt chuyên đề thay thế sinh hoạt định kỳ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy dân chủ để  nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chi bộ.  

Bài và ảnh: Bùi Quang Vinh - Đảng bộ KBNN Thanh Hóa

Truy cập
Hôm nay:
319
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7409
Tháng này:
48109
Tất cả:
2086149