Công tác phát triển đảng viên mới tại Công đoàn Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông

Trong hai ngày 03 và 04/07/2023, các chi bộ Khối sản xuất, chi bộ Trung tâm chăm sóc phục vụ nông dân Việt Nam, chi bộ Văn phòng công ty thuộc Đảng bộ công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã tổ chức lễ kết nạp cho 6 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam, nâng số đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào đảng trong năm 2023 của công đoàn công ty lên 09 đảng viên mới.

1.jpg

                               Lễ kết nạp đảng viên tại chi bộ Văn phòng

2.jpg

Lễ kết nạp đảng viên tại chi bộ Trung tâm chăm sóc phục vụ nông dân Việt Nam 

Để có được kết quả trên, bên cạnh nhiệm vụ chính là thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông xác định việc bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên từ đoàn viên công đoàn là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Hằng năm, công đoàn công ty phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với các nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại công ty và tổ chức đánh giá việc tham gia các hoạt động phong trào của đoàn viên công đoàn, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, những cá nhân xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng thành đoàn viên công đoàn ưu tú, giới thiệu cho các chi bộ xem xét kết nạp. Công đoàn cơ sở phối hợp tốt với chi đoàn thanh niên công ty trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, từ đó bồi dưỡng lý tưởng của Đảng cho đội ngũ đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn sau khi được kết nạp Đảng đều giữ được phẩm chất chính trị, có chiều hướng phát triển tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín trong tập thể đoàn viên công đoàn tại công ty.

Nguyễn Thành Văn-Phó Trưởng ban TG-NC LĐLĐ tỉnh

 

Truy cập
Hôm nay:
459
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7179
Tháng này:
81519
Tất cả:
1850792