Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trọng điểm trong năm 2022

Sáng ngày 06/01/2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Về Đảng ủy Công ty Điện lực có đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty Điện lực, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, trưởng các phòng, ban chức năng công ty; trưởng các đơn vị trực thuộc và thường trực Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh công ty.

4.JPG

Ảnh: Đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khai mạc Hội nghị

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hoá đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 được EVNNPC giao và đặc điểm, tình hình của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ SXKD, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trong tỉnh; không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, mất cắp tài sản, thiết bị, đảm bảo cơ quan an toàn làm chủ; thực hiện cơ bản toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao; đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động. Kết quả, năm 2022, PC Thanh Hóa đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD do EVNNPC giao, là đơn vị đạt giải nhì trong toàn Tổng Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2022 bảo đảm cung cấp đủ điện, an toàn, tin cậy phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đời sống sinh hoạt của Nhân dân và các sự kiện chính trị - xã hội của địa phương; công tác đầu tư xây dựng bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, lưới điện được nâng cấp mở rộng; các mặt hoạt động SXKD đều duy trì và phát triển bền vững; hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng luôn được quan tâm và triển khai thực hiện thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và đời sống của người lao động luôn được ổn định.
Theo đó, năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của PC lực Thanh Hóa đạt trên 6,78 tỷ kWh, tăng trưởng 3,87% so với cùng kỳ năm 2021; tổng doanh thu đạt trên 11.766 tỷ đồng, tăng trưởng 4,39% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ dịch vụ điện lực của công ty đạt 54,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch Tổng Công ty giao 5,1% và tăng 63% so với năm 2021, lợi nhuận từ hoạt động này tăng 574% so với năm 2021; tổn thất điện năng đạt 3,65% giảm 0,74% so với KH và 1,17% trong đó đặc biệt lưới điện trung áp thực hiện đạt 3,49% giảm -0,05 và -0,60 so với KH; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 94,54%, vượt 27,64% so với kế hoạch; thực hiện cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4, giải quyết trên 41.280 nhu cầu dịch vụ điện của khách hàng, là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa phương…

1.JPG

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với đó, Đảng ủy đã tích cực lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng doanh nghiệpvăn hoá, kiểu mẫu; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động, kịp thời giải quyết các đề xuất kiến nghị của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo tính công khai, minh bạch, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Tổ chức Hội nghị Người lao động từ các đơn vị cơ sở đến Công ty để bàn về các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp; đánh giá tình hình thực hiện Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể để đề suất sửa đổi bổ sung những nội dung còn bất cập; bầu thành viên đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; không để xảy ra mâu thuẫn, bức xúc, mất niềm tin đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; khơi dậy khát vọng thịnh vượng để người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất.
Chú trọng đầu tư phát triển lưới điện tại các khu vực biên giới, hải đảo, trọng điểm kinh tế, chính trị, xã hội; tăng cường phối hợp với cơ quan quân sự, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đảm bảo cơ quan an toàn làm chủ. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập KVPT cấp tỉnh năm 2022, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen. Làm tốt công tác an sinh xã hội thông qua việc thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình CBCVN có hoàn cảnh khó khăn; Mẹ VNAH do đơn vị phụng dưỡng; các gia đình chính sách, chiến sỹ biên giới hải đảo, trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi tàn tật và các tổ chức xã hội từ thiện nhân các dịp Lễ, Tết v.v...với tổng chi phí gần 1,2 tỷ đồng, bằng 97,5% so với năm 2021.

Đảng bộ đã làm tốt công tác chính trị - tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; quán triệt và tổ chức học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng trong cán bộ, đảng viên và tập trung giải quyết, tạo ra sự ổn định và thống nhất cao trong Đảng bộ. Việc thực hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) trong Công ty đạt được những kết quả nhất định. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác chính trị nội bộ tổ chức thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030; hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm đúng quy định; bố trí, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, phát huy đúng năng lực, sở trường của cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm, trong năm đã có 38 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị Trong công tác phát triển Đảng viên mới, Đảng bộ luôn là đơn vị dẫn đầu trong các TCCSĐ là Doanh nghiệp, với số lượng đảng viên kết nạp 32 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao và vượt 106% Kế hoạch của Đảng bộ Công ty. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy; sinh hoạt chi bộ, nền nếp sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát tại 15 chi bộ trực thuộc với 291 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra thực hiện giám sát 17 Chi bộ với 318 đảng viên. Thực hiện kiểm tra giám sát theo chuyên đề về sinh hoạt chi bộ đối với 15 Chi bộ. Các tổ chức đoàn thể trong Công ty được Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động theo đúng Điều lệ, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, thu hút toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia, góp phần xây dựng Đảng bộ, Xây dựng Công ty trong sạch vững mạnh; chỉ đạo Đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh tổ chức thành công Đại Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 bảo đảm quy định.
Năm 2023, mặc dù thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen nhưng Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa vẫn quyết tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của ngành và của Đảng ủy Khối, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm. Trong đó, cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN và đời sống của nhân dân trong tỉnh; đặc biệt là cấp điện cho các khu vực trọng điểm về kinh tế, chính trị, xã hội và khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hiện đại hoá lưới điện, cải thiện môi trường làm việc; đảm bảo đầy đủ phương tiện, trang thiết bị BHLĐ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, AT-VSLĐ; phấn đấu lao động sản xuất an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố chủ quan lưới điện và tai nạn lao động, nhất là tai nạn về điện; giảm thiểu số vụ vi phạm an toàn hành lang lưới điện để tránh xảy ra tai nạn điện trong dân; Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao; tăng năng suất lao động, tổ chức hoạt động SXKD hiệu quả, có lãi và thực hiện tốt dịch vụ khách hàng, đảm bảo việc làm và các chế độ BHYT, BHXH, BHTN; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tăng thu nhập cho người lao động; đạt chuẩn VHDN; Đảm bảo các điều kiện để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành đến toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong đơn vị; xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững; Thực hiện sáp nhập một số Chi bộ trực thuộc, để đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức của các Điện lực đã được sáp nhập theo Quyết định của Tổng Giám đốc EVNNPC. Thực hiện chỉ định bổ sung, kiện toàn một số Chi uỷ đã được Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 bầu thiếu Chi uỷ viên và chức danh Bí thư Chi bộ, do tại thời điểm Đại hội đơn vị chưa có nhân sự chính thức;Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023, kịp thời xem xét, đề xuất Tổng Công ty sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo các chế độ và quyền lợi chính đáng của người lao động. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn thực hiện đổi mới về tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa đã được đón nhận Cờ “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước; Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa về hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao trong năm 2022; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, nhân dịp này, có 88 đảng viên và 09 chi bộ đã được nhận giấy khen và phần thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa.

3.JPG

Ảnh: Đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022, trong thời gian tới đề nghị Đảng bộ thực hiện tốt chính sách đãi ngộ và nâng cao thu nhập cho người lao động. Quan tâm chú trọng công tác ATLĐ, Kỷ luật lao động, PCCN. Đổi mới quản lý, tiếp cận và đáp ứng lộ trình phát triển của thị trường điện phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn mới. Quan tâm xây dựng hình ảnh văn hóa doanh nghiệp với phương châm “Một đội ngũ - một mục tiêu - một hành trình”, lấy khách hàng là trung tâm cho sự phát triển của Doanh nghiệp; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có những thông tin, định hướng đúng đắn trong hoạt động của chi bộ; tổ chức quán triệt, triển khai học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế quy định của ngành. Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về “chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, tập trung chú trọng giám sát việc khắc phục hạn chế sau kiểm điểm hoặc sau các cuộc thanh tra, kiểm tra mở rộng đối tượng kiểm tra, giám sát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; phấn đấu hằng năm có ít nhất trên 70% các chi bộ được kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 81-KL/ĐUK, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả; Kế hoạch số 55-KH/ĐUK, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kết luận số 1275-KL/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể hoạt động hiệu quả; chỉ đạo Công đoàn Công ty tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Với kết quả bước đầu của năm 2022, đồng chí tin tưởng trong năm 2023, Đảng bộ Công ty Điện Lực Thanh Hóa, sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, góp cùng cả tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023 và và những năm tiếp theo.

2.JPG

Ảnh: Khen thưởng các tập thể và cá nhân các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Lại Đình Quang, Phó Văn phòng ĐUK
 

Truy cập
Hôm nay:
118
Hôm qua:
1528
Tuần này:
4506
Tháng này:
24342
Tất cả:
1477888