Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 17/6/2024, Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa đã tổ chức “Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024” với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Cục; các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh); cùng đảng viên các Chi bộ: Văn phòng, phòng TCCB-TTr, phòng Nghiệp vụ, Đội Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy và Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huế - Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể đảng viên tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, nghiên cứu dự thảo báo cáo, thẳng thắn phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất những giải pháp cụ thể mang tính đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra trong 6 tháng cuối năm và của cả năm 2024.

image001.png

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2024, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Cục HQTH đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUHQ ngày 02/01/2024 về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 phải thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Cục HQTH; nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp… Đồng thời, báo cáo cũng đã đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo và các báo cáo của năm.

Với sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ Cục HQTH đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả nổi bật cụ thể:

Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa đã thực hiện đúng các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và các quy trình thủ tục hải quan. Tính đến ngày 10/6/2024, tổng kim ngạch hàng hóa XNK là 7,28 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu là 2,35 tỷ USD; nhập khẩu là 4,93 tỷ USD. Số lượng tờ khai XNK đã làm thủ tục là 66.897 tờ khai, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2023. 

Tổng số thu, nộp NSNN là 9.589,6 tỷ đồng, đạt 70,77% so với dự toán năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ giao (13.550 tỷ đồng), tăng 25,07% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến đến hết ngày 30/6/2024 tổng thu ngân sách sẽ là 10.675 tỷ đồng, đạt 78,7% so với dự toán năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng CNTT... đều đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngày 20/5/2024, tại Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa giữ vững tốp đầu (xếp thứ ba) về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2023.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy quan tâm, chú trọng; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; không có đảng viên nào vi phạm quy định phải thi hành kỷ luật và không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

Ngoài ra, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua: Công đoàn Cục Hải quan Thanh Hóa đã đạt giải Ba và giải phụ “Tác phẩm đẹp nhất” tại Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 do Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa tổ chức; Đoàn Thanh niên Cục HQTH chủ trì tổ chức giải thi đấu bóng đá chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và đạt giải Ba.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Xuân Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Phùng Thị Cúc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Chi bộ phòng Nghiệp vụ và đồng chí Lê Anh Tuấn- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Chi bộ Chi cục HQCK quốc tế Na Mèo đã có nhiều đóng góp “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

image003.png

Đ/c Lê Xuân Cương trao tặng Kỷ niệm chương cho đ/c Cúc và đ/c Tuấn

Với những kết quả đạt được như trên, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huế - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đề nghị cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể và đảng viên trong toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện đúng và có hiệu quả các quy định liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hải quan, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, CC&NLĐ, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, CC&NLĐ không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ.

Thứ ba: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII.

Thứ tư: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thứ năm: Thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Thứ sáu: Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 theo chương trình, kế hoạch đề ra; đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Thứ bảy: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Phạm Hương Giang - Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Truy cập
Hôm nay:
935
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11898
Tháng này:
24993
Tất cả:
2229261