Đảng bộ sở tài nguyên và môi trường tổ chức đại hội chi bộ điểm

Trong 2 ngày, ngày 14 và 15/7/2022, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm tại chi bộ Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa và Chi bộ Thanh Tra S. Dự và chỉ đạo có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhđồng chí Lưu Trọng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

1.jpg

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đơn vị hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực quản lý và khai thác nguồn lực đất đai phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển của các đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng thời góp phần tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước thông qua các hoạt động đấu thầu dự án có sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lưu Trọng Quang Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà hai chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới các chi bộ cần: Bám sát vào các chủ trương của UBND tỉnh, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Mội trường cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình trong từng năm; làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện trong việc tiếp nhận, quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất do UBND tỉnh thu hồi giao cho Trung tâm quản lý; kế hoạch thanh tra hằng năm... tập trung tăng cường công tác quản lý đảng viên trong thực thi nhiệm vụ chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt Chi bộ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh, chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

2.jpg

Đồng chí Lưu Trọng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi bộ; Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

3.jpg

Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu cử Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025    

5.jpg          

Các đồng chí đại diện Đảng ủy Khối, Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm                                   Phát triển quỹ đất Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Kết thúc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã trực tiếp trao đổi, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội điểm để các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.      

4.jpg

      Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất                            

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Truy cập
Hôm nay:
439
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7159
Tháng này:
81499
Tất cả:
1850772