Dự sinh hoạt chi bộ Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Thanh Hóa thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa

Thực hiện Thông báo số 226-TB/ĐUK ngày 16/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Chiều ngày 10/10/2022, đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ của Chi bộ Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Thanh Hóa thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa. Cùng dự chỉ đạo có đồng chí Trịnh Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Lê Thị Thục, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty đã tổng hợp thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn tháng 9, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề trọng tâm, kiến nghị đề xuất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Lê Thị Thục, Bí thư Chi bộ, tiếp thu các ý kiến tham gia thảo luận, kết luận hội nghị, biểu quyết thống nhất nội dung công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 9 và đánh giá chất lượng kỳ sinh hoạt.

Phát biểu ý kiến với chi bộ, đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi ủy, sự điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ và sự nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ; nội dung sinh hoạt cơ bản bám sát Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp nghiệp tỉnh về cụ thể quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chỉ ra một số những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ như sau:

Một là, trong sinh hoạt chi bộ cần có sự phân công trách nhiệm chuẩn bị, nội dung sinh hoạt cho các đồng chí Chi ủy viên.

Hai là, việc tổng hợp thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên cần lựa chọn một số nội dung thiết thực, sát với tình hình đơn vị để tập trung triển khai sâu, đạt hiệu quả cao nhất.

Ba là, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần cụ thể, thiết thực hơn.

Bốn là, phân công trách nhiệm cho đảng viên chuẩn bị nội dung các kỳ sinh hoạt chuyên đề về nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho công ty.

Nguyễn Văn Thành - Chuyên viên Văn phòng

Truy cập
Hôm nay:
427
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7147
Tháng này:
81487
Tất cả:
1850760