Dự sinh hoạt chi bộ phòng kỹ thuật- thẩm định, Đảng bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện Thông báo số 226-TB/ĐUK ngày 16/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành dự sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ cơ sở, chiều ngày14/10/2022, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Chi bộ Phòng Kỹ thuật-Thẩm định thuộc Đảng bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình Nông nghiệP và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Bá Chí - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phát triển nông thôn; các đồng chí đảng viên Chi bộ phòng Kỹ thuật - Thẩm định.

IMG-1400.jpg

Chi ủy Chi bộ đã bám sát Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy trình, quy định. Chi ủy đã chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, gửi cho đảng viên nghiên cứu trước để chuẩn bị ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị chi bộ. Trong sinh hoạt chi , đồng chí Bí thư chi bộ đã tổng hợp thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công tác xây dựng chi bộ. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề trọng tâm, kiến nghị đề xuất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả đạt được trong tháng, công tác tham mưu, thẩm định các công trình, dự án, công tác chuẩn bị đầu tư, công tác chuẩn bị cho sinh hoạt chuyên đề, thảo luận thêm giải pháp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tháng tới...Đồng chí Bí thư chi bộ, tiếp thu các ý kiến tham gia thảo luận, kết luận hội nghị, biểu quyết thống nhất nội dung công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 11, chấm điểm và đánh giá chất lượng kỳ sinh hoạt, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến với chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ, sự điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ và sự nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ; nội dung sinh hoạt định kỳ cơ bản bám sát Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp nghiệp tỉnh về quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ đó là:

1. Việc tổng hợp thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh giao cho các đảng viên luân phiên thực hiện chi ủy duyệt nội dung trước khi họp chi bộ; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên cần lựa chọn những nội dung thiết thực, sát với tình hình đơn vị để triển khai kịp thời đến tất cả các đảng viên trong chi bộ.

2. Các nội dung  trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề cần phải thông qua cuộc họp chi ủy; phân công trách nhiệm chuẩn bị, nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các đồng chí đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ nhằm thực hiện tốt việc đào tạo cán bộ, nâng cao kỹ năng thuyết trình, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đặc biệt là việc giám sát đảng viên trong chi bộ theo quy định.

4. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thảo luận cụ thể, thiết thực hơn.

5. Chi bộ cần quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. Định kỳ nhận xét, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của quần chúng ưu tú, kịp thời giới thiệu cho Đảng ủy xem xét kết nạp khi đủ điều kiện.

Trần văn Đồng - Ủy viên UBKT Đảng ủy khối
Truy cập
Hôm nay:
1351
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11217
Tháng này:
30767
Tất cả:
2124529