Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng tại chi bộ

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, bởi theo Người: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “ Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

Để tạo được sự thống nhất này thì vai trò của công tác tư tưởng là rất quan trọng. Việc làm tốt công tác tư tưởng sẽ là rường cột tạo nên sự đồng thuận cao, khối đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta như tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ Bệnh viện và các Chi bộ, khoa phòng đã và đang rất quan tâm đến công tác tư tưởng trong tình hình mới, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên, và người lao động nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt để vượt qua các khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra.

Bên cạnh những ưu điểm, thành quả đạt đựợc cần thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn những hạn chế, thiếu sót như: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, cấp ủy, Chi bộ chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị của cấp trên chưa được thường xuyên, liên tục; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động đôi lúc chưa kịp thời; hình thức, phương thức, nội dung tuyên truyền còn đơn điệu, chưa cuốn hút và chất lượng chưa như kỳ vọng.

Để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng tại Chi bộ gắn liền với thực trạng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển cơ quan, đơn vị, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, đẩy mạnh công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Các cấp ủy, trực tiếp là người đứng đầu phải xem việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng là trọng tâm công tác; đồng thời thực hiện tốt phương châm cả hệ thống chính trị cùng làm công tác tư tưởng.

Thực tiễn hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức chính trị, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Đảng, đe dọa đến sự tồn vong của đất nước. Trong ngành y tế thì tác động bất lợi của cơ chế thị trường, lạm phát, dịch bệnh hay các yếu tố chủ quan đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của y tế công lập như là việc dịch chuyển nhân lực từ đơn vị y tế công lập ra các đơn vị y tế tư nhân đang có chiều hướng gia tăng. Đây là một vấn đề lớn mà cần phải thực hiện tốt công tác tư tưởng. Vì vậy các cấp ủy, Bí thư Chi bộ và chính quyền luôn phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; lấy người bệnh làm trung tâm. Kịp thời động viên các cán bộ, viên chức, người lao động vượt qua được khó khăn trước mắt để “Sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tiếp tục đem tài sức của mình cống hiến cho bệnh viện, cho nhân dân để được dân yêu, dân quý.

Thứ hai, Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng và nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chính sách, pháp luật

Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt làm tốt 3 nội dung: “học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Các đồng chí thân mến, nhân dân ta có câu rằng “ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; câu nói tuy mộc mạc nhưng luôn nhắc nhở chúng ta: mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, nhận thức, tư tưởng đúng đắn, là tấm gương về mọi mặt cho quần chúng noi theo.

Cán bộ, đảng viên thấm nhuần và thực hiện tốt phương châm hành động 7T theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện và tuyên truyền cho quần chúng làm theo. 7T bao gồm: “Tự giác, tự chủ, tự lực, tự cường, tự soi, tự sửa, tự chịu trách nhiệm”. Mỗi cá nhân hãy mang hết sức lực, trí tuệ, đạo đức của mình,  khơi dậy nội lực của bản thân, chủ động nắm bắt, nỗ lực vượt qua các khó khăn thử thách trong công việc cũng như trong cuộc sống một cách mạnh mẽ và kiên định. Hằng ngày sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng ta hãy ngồi lại tự nhìn nhận những gì mình đã làm được, những gì chưa làm được, tự soi khuyết điểm của bản thân và tự sửa để hoàn thiện hơn như viên ngọc càng mài càng sáng, như vàng càng luyện càng trong. Và phải biết đảm nhận và dám chịu trách nhiệm với những hành động, việc làm của mình, không trốn tránh hay đổ lỗi cho người khác. Qua đó bản thân mỗi người sẽ có nhận thức đúng đắn hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên hãy luôn nhớ rằng:

“Tự soi, tự sửa bản thân

Tự giác, tự chủ, chuyên cần mới nên

Tự lực, tự cường tiến lên

Tự chịu trách nhiệm, không quên răn mình”

Thứ ba, Nâng cao hiệu quả và thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp, nội dung của công tác tư tưởng

Cần nâng cao tính giáo dục trong hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, các chương trình thiện nguyện, hoạt động truyền thông, công tác xã hội …Và áp dụng các biện pháp truyền đạt phù hợp với vị trí việc làm, và với từng khoa phòng, đơn vị: nói, viết, đối thoại hoặc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ trương, chính sách, Pháp luật đặc biệt các vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn hàng ngày, làm sao tuyên truyền cho mọi người dễ hiểu, dễ nhớ, dễ theo, dễ làm. Và việc tuyên truyền này có thể diễn ra mọi lúc mọi nơi như trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, các cuộc họp, cuộc thi hay tại giường bệnh, ghế chờ, nơi lấy mẫu xét nghiệm, trong và ngoài cơ đơn vị…

Làm mới nội dung tuyên truyền phù hợp với giai đoạn phát triển cơ quan, đơn vị sao cho chủ động, kịp thời, có hiệu quả. Ví dụ như trong bối cảnh hiện nay tại bệnh viện việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những yếu tố quan trọng trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân thực hành tốt tiết kiệm vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, hay tiết kiệm ngay cả thời gian chờ đợi cho người bệnh, cho nhân dân là góp phần vào nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện “phát triển kinh tế y tế trong điều kiện tự chủ”.

Với công việc hàng ngày là Bác sĩ xét nghiệm, tôi và các đồng nghiệp luôn nhận thức rằng: đối với nhân dân khi đến khám chữa bệnh với tâm trạng lo lắng, cơ thể mệt mỏi thì sự chờ đợi càng thêm dài ra, hay chờ đợi mà chúng ta không biết đang chờ đợi điều gì: điều tốt sẽ đến, hay điều không tốt sẽ được nghe về bệnh tình của mình hay người thân, thì có lẽ 1 phút chờ đợi dài như 10 phút, 10 phút chờ đợi phải như cả giờ trôi qua… Với nhận thức sâu sắc đó, nhân viên y tế chúng tôi ngoài việc thông cảm, chia sẻ nhiều hơn, giải thích cặn kẽ hơn các lý do chờ đợi và tình trạng bệnh tật cho nhân dân thì việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thiểu thao tác thủ công cũng là 1 mục tiêu hướng tới của khoa phòng và Bệnh viện.

Thứ tư, Làm tốt công tác tư tưởng về tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số y tế.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa luôn là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số y tế của tỉnh nhà. Một số thành quả đã đạt được đó là: Ngày 26/7/2022, Bệnh viện là đơn vị đầu tiên trong tỉnh và là đơn vị thứ 34 trong gần 40 cơ sở khám chữa bệnh trong nước hoàn thành “Bệnh án điện tử”.  Và trong năm 2022, Bệnh viện cũng đã áp dụng thành công hệ thống xét nghiệm thông minh. Qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, mang lại độ chính xác cao, giảm thiểu thủ tục hành chính. Hướng đến năm 2025 đạt các tiêu chí bệnh viện thông minh, bệnh viện không giấy tờ. Để thực hiện được mục tiêu này việc nâng cao công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ viên chức, người lao động là rất quan trọng, đặc biệt là đối tượng cán bộ trẻ. Như Bác Hồ đã nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Định kỳ cấp ủy, Chi bộ, chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại với cán bộ, viên chức, người lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và cũng truyền đạt những chủ trương, định hướng trong xây dựng, phát triển đơn vị; khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đặt ra.

Thứ năm, Nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm của Bí thư Chi bộ và cán bộ cấp ủy

Các đồng chí thân mến, bản thân tôi và các đồng chí trong cấp ủy muốn làm tốt công tác tư tưởng ở Chi bộ thì phải biết tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ kết hợp với rèn luyện kỹ năng mềm đó là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nắm bắt và giải quyết vấn đề, học cách thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng. Kết hợp được hai yếu tố này thì công tác tư tưởng mới thực sự có hiệu quả. Đây cũng là giải pháp cuối cùng mà tôi muốn đề xuất.

Công tác tư tưởng của Đảng là công tác đối với con người, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Nhưng tôi tin tưởng rằng nếu triển khai và làm tốt một số giải pháp nêu trên thì công tác tư tưởng tại các Chi bộ, tại Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tạo sức mạnh vô biên để thúc đẩy con thuyền Bệnh viện đi đến bờ vinh quang, đáp ứng nhu cầu “bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà để sớm đưa Thanh Hóa đạt được các mục tiêu trở thành "tỉnh kiểu mẫu". Và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao theo tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công đại thành công!”.

Vũ Lan Anh - Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Truy cập
Hôm nay:
945
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11908
Tháng này:
25003
Tất cả:
2229271