Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công

Chiều ngày 03/5/2024 Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thanh Hoá tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5/2024. Tới dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chi bộ có đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trịnh Thị Minh Hường, UVBTV, phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thanh Hoá có 23 đảng viên, tham gia sinh hoạt định kỳ tháng 5, tỷ lệ đạt 100%. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Trịnh Hữu Công - Bí thư Chi bộ đã phổ biến thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đồng chí Hoàng Minh Huệ, Chi uỷ viên báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn tháng 04, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 05 năm 2024.

Trong tháng 4, Chi bộ đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, như: Tổ chức được 5 đợt điều dưỡng tập trung cho 446 người và Điều dưỡng, phục hồi sức khoả cho 1.050 người; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh giám đốc, phó giám đốc Trung tâm, giai đoạn 2025 - 2030 trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt; đề nghị xem xét kết nạp 01 quần chúng vào Đảng.

1.png

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ, các đồng chí đảng viên tích cực thảo luận, bày tỏ sự nhất trí với những kết quả, đánh giá trong báo cáo, đồng thời đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, như: Số lượng người đi điều dưỡng vẫn còn thấp, ý thức tiết kiệm điện nước của một số đảng viên hạn chế … Đồng chí Bí thư chi bộ tiếp thu các ý kiến và kết luận một số nội dung công việc trọng tâm cần triển khai, thực hiện trong tháng 5. Đồng thời, Chi bộ đã tổ chức chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối, 100% đảng viên đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyêt chi bộ.

2.png

Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu ý kiến với chi bộ

Phát biểu ý kiến với chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đạt được của buổi sinh hoạt chi bộ như đã tuân thủ và thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ của cấp trên, các ý kiến tham gia thảo luận sôi nổi, tích cực, có chất lượng… đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần kịp thời rút kinh nghiệm. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là Chương trình số 13-CTr/ĐUK ngày 17/4/20201 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK về “cụ thể quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên, chú trọng phổ biến những vấn đề mới, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp thông tin có định hướng cho đảng viên. Quan tâm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của từng đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề liên quan đến tư tưởng của đảng viên; tăng cường quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Điều lệ Đảng, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Coi trọng sinh hoạt chuyên đề hằng quý, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện tốt việc xin ý kiến đảng viên về chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ và biểu quyết mức xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Lê Hương - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
1272
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11138
Tháng này:
30688
Tất cả:
2124450