Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng tại chi bộ văn phòng

Sáng ngày 08/11/2023, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 11/2023. Tới dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chi bộ có đồng chí Lê Hải Quân - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Duy Bình, Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, cùng đại diện các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Chi bộ Văn phòng 08 đảng viên, tham gia sinh hoạt định kỳ tháng 11, tỷ lệ đạt 100%. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Lê Sỹ Trung - Bí thư chi bộ thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Phó Bí thư chi bộ đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn tháng 10, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023. Trong tháng 10, Chi bộ đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, như: Tham mưu ban hành 10 quyết định, 03 kế hoạch, 10 báo cáo, 87 công văn, 04 thông báo và nhiều văn bản có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ; tham gia góp ý nhiều đề án, dự án, thông tư, kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh; giải quyết 75/75 TTHC, trong đó, có 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 22 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4; 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết đúng thời gian quy định.

1.png

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ, các đồng chí đảng viên tích cực thảo luận, bày tỏ sự nhất trí với những kết quả, đánh giá trong báo cáo, đồng thời đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, như: Chất lượng tham mưu, phục vụ có lúc chưa kịp thời, chưa chuyên nghiệp; kiến nghị với Đảng ủy trong thời gian tới, bổ sung thêm biên chế còn thiếu; sớm có trụ sở mới… Đồng chí Lê Sỹ Trung - Bí thư chi bộ tiếp thu các ý kiến và kết luận hội nghị, đảng viên biểu quyết thống nhất một số nội dung công việc trọng tâm cần triển khai, thực hiện trong tháng.

Phát biểu ý kiến với chi bộ, đồng chí Lê Hải Quân, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi ủy, điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ và sự nghiêm túc, trách nhiệm của các đảng viên trong chi bộ; đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ và đề nghị chi bộ tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung sau: Rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để thực hiên thắng lợi nhiệm vụ công tác tháng 11 và năm 2023Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là Chương trình số 13-CTr/ĐUK ngày 17/4/20201 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK về “cụ thể quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên, chú trọng phổ biến những vấn đề mới, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp thông tin có định hướng cho đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Lãnh đạo hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của chi bộ năm 2023 và làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

                     Hoàng Thị Hạnh - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng 

Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
316
Hôm qua:
1270
Tuần này:
316
Tháng này:
41564
Tất cả:
2191339