Phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tiền thân là Hợp tác xã vận tải Hợp Lực thành lập năm 1996. Sau hơn 28 năm thành lập và phát triển, đến nay Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã trở thành một Doanh nghiệp lớn mạnh cả về quy mô và năng lực trên các lĩnh vực: Y tế; Giáo dục - đào tạo; bất động sản, xây dựng; vận tải; khai thác khoáng sản; nhà hàng, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng; hỏa táng...

Hiện nay Tổng Công ty chúng tôi có 20 đơn vị thành viên với gần 2.000 người lao động là những Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc ưu tú, BSCKII, BSCKI, Thạc sỹ, Bác sỹ, điều dưỡng và nhiều các chuyên gia chuyên ngành khác.

Quá trình xây dựng và phát triển Tổng Công ty luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; kết quả sản xuất kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2019 đạt 374,5 tỷ đồng, năm 2023 đạt 680 tỷ đồng); thu nhập bình quân năm 2019 đạt 7,5 triệu đồng, năm 2023 đạt 8,5 triệu đồng). Năm 2023 tham gia ủng hộ các quỹ an sinh xã hội hơn 4,2 tỷ đồng.

Cán bộ, nhân viên và người lao động gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Tổng Công ty và địa phương nơi cư trú; phát huy tốt đa mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; xây dựng Doanh nghiệp đạt danh hiệu “Văn hóa kiểu mẫu” phát triển bền vững, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tổ quốc.

Tổng Công ty đã vinh dự được các cấp, Bộ ngành tặng nhiều Bằng khen; nhiều năm được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và đến thăm.

Để đạt được những thành tích trên trước hết Tổng CTCP Hợp Lực đã nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa học tập, văn hóa ứng xử trong phát triển doanh nghiệp. Trên nền tảng văn hóa bản sắc lấy tên gọi Hợp Lực, người sáng lập Công ty luôn mong muốn tất cả những người gắn bó, làm việc ở doanh nghiệp luôn đề cao tinh thần sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khó để vững bước xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh, cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

Do vậy, trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, Hợp Lực luôn đặt ra những vấn đề định hướng phát triển như: Phải làm gì thiết thực nhất cho chính doanh nghiệp và đóng góp thật nhiều cho quê hương? Làm sao để góp phần hiệu quả nhất trong khả năng hạn chế của mình để cùng với các doanh nghiệp đóng góp vào sự thay da, đổi thịt của quê hướng, đất nước?.

Từ những trăn trở ấy, Hợp Lực định ra hướng đi và phát triển theo sứ mệnh của mình là: “Trách nhiệm - Thân thiện - Đồng cảm - Vì sức khỏe cộng đồng” đội ngũ cán bộ, nhân viên Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đã sát cánh bên nhau nỗ lực vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty với những giá trị cốt lõi “Hợp Lực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả” và quyết tâm lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho mọi hoạt động quản trị.

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành đội ngũ lãnh đạo và hệ thống thống nhất, xuyên suốt trong triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp từ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, Chi nhánh, Phòng, Ban, Khoa đến từng CBCNV. Xây dựng hoàn chỉnh bộ Nội quy lao động; Xây dựng bộ Quy tắc ứng xử, Quy chế xây dựng doanh nghiệp Văn hóa; Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực; Hằng năm trung bình Tổng Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho hàng trăm lượt người lao động đi đào tạo, đào tạo nâng cao để đến nay có đội ngũ chuyên gia có tay nghề giỏi đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ chuyên môn đề ra. Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Tổng Công ty, hằng năm Hội đồng khoa học của Tổng Công ty, của hai Bệnh viện(Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực), của Trường cao đẳng Y Dược hợp Lực đã đánh giá, công nhận nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng trong công tác quản lý điều hành, công tác giảng dạy, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đề nghị nhiều sáng kiến, ý tưởng khả thi được áp dụng vào thực tế.

Phát triển mở rộng thị trường như: Năm 2019 Xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực ở huyện Tĩnh Gia (Nay là thị xã Nghi Sơn); Thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học - xét nghiệm Công nghệ cao Hợp Lực; Thành lập đơn vị tim mạch can thiệp; Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); Mở thêm được 03 mã ngành đào tạo gồm: Hộ sinh; kỹ thuật hình ảnh y học; Kỹ thuật xét nghiệm y học thuộc Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực; Thành lập Phúc lạc viên đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh, thành phố Huế, Gia Lai;

Xây dựng được bộ nhân diện thương hiêu của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên: Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực; Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực;  Trường Cao Đẳng Y- Dược Hợp Lực; Trung tâm tiêm chủng Hợp Lực; Trung tâm nghiên cứu - xét nghiệm công nghệ cao Hợp Lực.

Là doanh nghiệp tư nhân, nhưng Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực rất quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Đảng bộ Tổng Công ty hiện có 204 đảng viên; các tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh; Hội Khuyến học. Hằng năm Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể đều được tổ chức cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đã có nhận thức sâu sắc và đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty đã tổ chức lấy ý kiến người lao động chỉnh sữa bổ sung, đồng thời niêm yết “Tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng CTCP Hợp Lực” nơi công cộng để mọi người làm theo.

Đảng bộ Tổng Công ty, các chi bộ, các đơn vị thành viên và đảng viên đều đăng ký từ 1 đến 2 việc làm theo Bác. Quá trình thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, thiết thực, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ Tổng Công ty, từng cán bộ, đảng viên và người lao động. Hằng năm có sự bình xét đánh giá của cán bộ đảng viên đối với việc học tập và làm theo Bác, kết hợp thông qua các kênh bình chọn của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, khách hàng bằng các biện pháp bình chọn trực tiếp, bình chọn qua phiếu bình chọn đánh giá của bệnh nhân, khách hàng: Bình chọn người xuất sắc trong năm; Bác sỹ xuất sắc trong năm về (tinh thần, thái độ phục vụ tận tình chủ đáo, không nhũng nhiễu, không nhận phong bì, quà biếu, thực hiện tốt 12 điều Y đức) để biểu dương, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến; Thầy thuốc ưu tú biểu dương hằng năm để mọi người noi theo. Qua đó, phong trào đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Tổng Công ty, đưa đến những thay đổi tích cực trong Tổng Công ty, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với những thành tích đạt được Đảng bộ được BTV Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2022. Đảng viên tích cực tham gia các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo”; Cuộc thi trắc nghiệm trên Intenet “Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng”; Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đạt giải Nhì Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc được Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Chủ tịch HĐQT được tặng thưởng danh hiệu Vì sự phát triển Thanh Hóa”, Huy chương vì thế hệ trẻ. Doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa” năm 2020. Công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu” năm 2023. Năm 2023 Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực được Cụm thi đua suy tôn đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước, được Hội đồng TĐKT tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi một quá trình kiên trì và bền bỉ, nhưng cũng cần có những ưu tiên phù hợp trong từng giai đoạn, kết hợp tổng hòa các giá trị cốt lõi vào nghĩ suy, hành động của CBCNV thông qua bản sắc riêng của từng đơn vị, từng phòng ban mà CBCNV đang làm việc.

Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực luôn quan niệm rằng tạo dựng những giá trị vững chắc chính là chìa khóa cho kinh doanh thành công, thực hiện các giải pháp hướng đến tầm nhìn thương hiệu nhằm làm hài hòa lợi ích của xã hội, lợi ích của đối tác và lợi ích của doanh nghiệp. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều vì một mục tiêu chung của Tổng Công ty, đó là: Không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng, cho cộng đồng, cho cán bộ công nhân viên và cho Tông Công ty, cống hiến tài năng và nhiệt huyết cho sự phát triển bền vững lâu dài đồng thời cung cấp những dịch vụ, sản phẩm đảm bảo về chất lượng và thân thiện với con người và môi trường xã hội.

Nét Văn hóa Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực được gây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển đã trở thành các giá trị, chuẩn mực, quan niệm, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của các thành viên trong Tổng Công ty. Văn hóa Hợp Lực đã chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên Tổng Công ty trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích đề ra, tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp.

Công đoàn Tổng Công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên và người lao động, tổ chức đi thăm quan nghỉ dưỡng, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV. Phát động quyên góp ủng hộ thăm hỏi động viên kịp thời các CBNV gặp bệnh hiểm nghèo, các gia đình CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn giúp người lao động yên tâm lao động, sản xuất. Tổ chức các phong trào thi đua, phong trào VHVN - TDTT vui khỏe để học tập và công tác tốt.

Văn hóa Hợp Lực cũng chính là “trụ cột tinh thần” làm nên cốt cách của Hợp Lực, là chất keo gắn kết các thành viên hướng tới những mục tiêu chung và hành động chung. Trong Tổng Công ty thường tập hợp nhiều thành viên là những người khác nhau về trình độ chuyển môn, quan hệ xã hội, năng lực, tính cách… tạo nên một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Muốn tồn tại và phát triển bền vững như hiện nay, Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đã là nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, xây dựng và duy trì một môi trường văn hóa mà ở các thành viên đều có những giá trị chung để chia sẻ và đồng thuận, cùng hướng đến mục tiêu chung.

Xây dựng và phát huy Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực, đó là: Tạo ra sự phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển thương hiệu của Hợp Lực. Tạo động lực làm việc, thúc đẩy tính sáng tạo của các thành viên, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty. Thu hút nguồn nhân lực, tạo sự gắn bó giữa nhân viên với Tổng Công ty. Tạo dựng lòng tin và thu hút khách hàng, đối tác đối với Hợp Lực.

Môi trường làm việc văn hóa có sức hút cao đối với những người có năng lực chuyên môn. Người lao động làm việc không chỉ vì tiền lương, mà còn vì môi trường làm việc trong lành, dễ chịu, họ cảm thấy được tôn trọng, có cơ hội thăng tiến và hoàn thiện bản thân. Môi trường và điều kiện làm việc của Hợp Lực đã tạo nên sự gắn bó lâu dài của CBNV với Hợp Lực.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trên thế giới. Việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, các mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tấm gương văn hóa doanh nhân thành công trên toàn quốc, trên thế giới là rất cần thiết. Quan điểm của Đảng ta đội ngũ Doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong quá trình thực hiện xin rút ra mọt số bài học kinh nghiệm: Tăng cường quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện xây dựng doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu; Tích cực triển khai, đôn đốc nhắc nhở việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường sự phối hợp sự lãnh đạo của Đảng ủy - HĐQT Tổng Công ty về xây dựng doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát động nhiều phong trao thi đua yêu nước; Phát huy đoàn kết, dân chủ trong thực hiện xây dựng doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, bình chọn người có thành tích xuất sắc để khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến.

Trong thời gian tới Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người làm việc tại Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

TS. Nguyễn Văn Thành
Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực

 

 

Truy cập
Hôm nay:
952
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11915
Tháng này:
25010
Tất cả:
2229278