Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của các chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. “Có thể nói: Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì sự thiếu kiểm tra”. Công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đó vừa là một chức năng, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, “Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”. Kiểm tra, giám sát không phải là công đoạn cuối cùng của quy trình lãnh đạo, mà nó được đan xen vào tất cả các khâu làm cho quy trình lãnh đạo của Đảng càng được hoàn thiện hơn. Đúng vậy! Kiểm tra, giám sát là liều thuốc đặc trị cho căn bệnh “Nghị quyết một đằng, thi hành một nẻo”; “nói không đi đôi với làm”, bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; là giải pháp quan trọng phòng ngừa và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Theo báo cáo của Uỷ ban kiểm tra Trung ương, chỉ riêng trong năm 2022: UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức đảng và 10.475 đảng viên; Qua kiểm tra, kết luận có 2.333 tổ chức đảng và 8.003 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 333 tổ chức đảng và 3.909 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 244 tổ chức đảng, 3.595 đảng viên. Nhìn vào những con số này, chúng ta, những người đảng viên cộng sản không khỏi xót xa, đau đớn và tự hỏi: nếu không có kiểm tra, giám sát Đảng ta sẽ ra sao, sự nghiệp cách mạng của chúng ta sẽ thế nào? Vì sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng và ý nguyện của Nhân dân, Đảng ta phải làm, kiên quyết làm, làm thường xuyên công tác kiểm tra giám sát. Làm từ đâu ạ? Làm từ cơ sở, từ chi bộ và cốt lõi là từ đảng viên trong chi bộ mình. Chi bộ là tế bào, là hạt nhân chính trị của Đảng, Đảng muốn mạnh thì chi bộ phải mạnh, chi bộ mạnh thì Đảng mạnh. Do đó, nghiên cứu thực trạng đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của chi bộ có ý nghĩa rất lớn cả về thực tiễn và lý luận.

Đảng bộ Bệnh viện ung bướu Thanh Hóa hiện nay có hơn 140 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Trong đó chi bộ liên khoa ngoại Tổng hợp – Đầu mặt cổ nơi tôi đang sinh hoạt có 14 đảng viên, lãnh đạo công tác chuyên môn ở 2 khoa và 01 đơn nguyên, phân bố đảng viên khá tập trung và thường xuyên tương tác cùng nhau. Mặc dù công việc chuyên môn rất nặng nề, thường xuyên quá tải, nhưng thời gian qua chi bộ Liên khoa Ngoại TH-ĐMC, cũng như các chi bộ trong Đảng bộ BVUB đã thực hiện được cơ bản các nội dung của công tác kiểm tra, giám sát:

- Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ: Chi bộ đã phân công 01 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát của chi bộ, giao nhiệm vụ tham gia giám sát cho một số đảng viên theo chuyên đề. Chi ủy luôn quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vẫn đề bất cập, nảy sinh ngay trong chi bộ. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng ngay từ đầu năm. Triển khai văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát tương đối kịp thời.

- Về tổ chức thực hiện: Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt chi bộ định kì, sơ kết, tổng kết; gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm, … Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm; chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện chưa tốt; phát hiện biểu dương gương người tốt việc tốt trong Chi bộ, Đảng bộ. Ví dụ, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết chi bộ về hoàn thành gói chuyển giao kĩ thuật cắt gan với BV108, một số đồng chí trong ekip đi học chưa chăm chỉ, chưa sâu sát; họp chi bộ đã kịp thời nhắc nhở, động viên và sau đó, gói chuyển giao đã hoàn thành đúng hạn, kết quả cao.

Tuy nhiên, vẫn còn một sốt tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ như: Nhận thức của một số đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, do đó việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đôi lúc còn hình thức, một số đồng chí khi tiếp nhận kiểm tra giám sát thiếu hợp tác, thiếu chủ động. Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, của đồng chí phụ trách cũng như một số đồng chí được giao nhiệm vụ tổ giám sát chuyên đề còn hạn chế do đó chất lượng công tác kiểm tra, giám sát có lúc còn chưa cao, đôi khi lúng túng trong triển khai công việc. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chuyên đề còn ít, chưa sâu; việc tự kiểm tra, tự soi, tự sửa của mỗi đảng viên chưa có nhiều đồng chí thực hiện tốt. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đôi khi còn nể nang, ngại va chạm.

Qua nghiên cứu các văn bản, tài liệu của Đảng (Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương, Kết luận số 81-KL/ĐUK ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), từ thực tiễn công tác ở chi bộ, học hỏi kinh nghiệm của các chi bộ khác, nhất là yêu cầu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh,  tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ về công tác kiểm tra giám sát để thấy rõ vai trò, ý nghĩa, tính cấp thiết và thường xuyên của công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời tổ chức quán triệt học tập các văn bản của Đảng các cấp về công tác KT-GS thông qua sinh hoạt chi bộ, kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác.

Đặc thù nghề Y, công việc liên quan tính mạng và sức khỏe con người nên nhiệm vụ chính trị chuyên môn luôn phải ưu tiên lên hàng đầu. Thực tế tại chi bộ liên khoa Ngoại của chúng tôi, công việc chính là phẫu thuật, bệnh nhân thì luôn quá tải và thường xuyên xuất hiện tình huống cấp cứu; do đó, thời gian cho công tác đảng nhiều khi rất khó khăn, chi ủy luôn nhắc nhở động viên mỗi đảng viên cần ý thức chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản của đảng về công tác KT-GS, các đồng chí trong ban chi ủy phải nêu gương trong việc tự học, tự nghiên cứu.

2. Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho chi ủy và các đảng viên được phân công tham gia tổ giám sát. Tham gia các buổi tập huấn, bồi dưỡng của cấp ủy, UBKT cấp trên về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên báo cáo, thông tin, liên hệ với cấp ủy, UBKT cấp trên để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, khi có khó khăn, vướng mắc.

3. Do đặc điểm công tác, tất cả đảng viên trong chi bộ làm việc cùng nhau, thường xuyên tương tác qua lại trực tiếp, nên xác định kiểm tra giám sát thường xuyên là hình thức chủ yếu, trọng tâm của chi bộ và tiếp tục làm tốt. Bên cạnh đó, hình thức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề cần triển khai một cách quy lát hơn. Đặc biệt khuyến khích, đề cao việc tự kiểm tra, tự soi tự sửa của đảng viên.

4. Với phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm”, “không nể nang không né tránh”, chi bộ tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ chuyên môn và một trong những trọng tâm đó là nêu cao và thực hành Y đức, tuân thủ các quy trình chuyên môn, phát triển kĩ thuật mới.

5. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các thông báo sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Lời dạy của Người luôn vang mãi, nhắc nhở chúng ta: mỗi chi bộ, mỗi đảng viên cần phải luôn luôn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để xây dựng chị bộ trong sạch vững mạnh từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và luôn vĩ đại, quang vinh; là Đảng cầm quyền, lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Lưu Xuân Thông - Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu tỉnh

Truy cập
Hôm nay:
16
Hôm qua:
1996
Tuần này:
3953
Tháng này:
5039
Tất cả:
1720526