Vai trò của cấp ủy và Bí thư cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Theo quy định của Điều lệ Đảng, TCCSĐ có nhiệm vụ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, còn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và lãnh đạo chính quyền, các tổ chức theo quy định.

Quy định 97-QĐ/TW của Ban Bí thư thì TCCSĐ trong đơn vị sự nghiệp công lập là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

Từ các quy định trên cho thấy, TCCSĐ trong bệnh viện, trường học có vai trò to lớn, quyết định sự thành bại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mọi chủ trương, đường lối, quyết sách đều khởi nguồn từ TCCSĐ; trong đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của TCCSĐ giữa 2 kỳ đại hội phải do cấp uỷ bệnh viện, trường học thực hiện. Người bí thư cấp uỷ được ví như đầu của đoàn tàu, nếu đầu tàu chạy đúng đường ray thì cả đoàn tàu chạy về đến ga và nếu không đúng thì điều ngược lại sẽ xảy ra.

Từ sau Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Nhi lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay cho thấy vai trò của Đảng uỷ, Bí thư Đảng ủy ngày càng được thể hiện rõ trong hoạt động của Đảng bộ nói riêng, Bệnh viện nói chung, cụ thể là:

Sau Đại hội, cùng với bối cảnh chung của cả nước là gặp đại dịch Covid-19; với bản chất là đợt dịch toàn cầu, chưa có thuốc chữa đặc hiệu, thời gian đầu chưa có vắc xin để phòng tránh dịch bệnh. Bệnh viện vừa phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh thông thường, vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid  -19. Với nhiệm vụ là cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối của tỉnh cho đối tượng là trẻ em nên Bệnh viện Nhi Thanh Hoá gặp không ít khó khăn. Hơn thế nữa, Bệnh viện đồng thời thực hiện cơ chế tự chủ nhóm 2 (đảm bảo 100% chi thường xuyên) theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2021, mục tiêu đến năm 2025 trên địa bản tỉnh Thanh Hóa, vì vậy, nhiều thời điểm hoạt động của Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của các bí thư cấp uỷ; Bệnh viện đã vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh giao, đáp ứng sự tin yêu, kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của trẻ em trong và ngoài tỉnh, chung sức cùng hướng đến mục tiêu xây dựng y tế trở thành 1 trong 5 trụ cột tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khám bệnh là 151.116 lượt, đạt 79,5 % so với kế hoạch năm 2023; tăng 112,3 % so với cùng kỳ; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 43.666, đạt 76,3 % so với kế hoạch năm 2023; tăng 105.7 % so với cùng kỳ; công suất giường kế hoạch đạt 127,2 %; đời sống của người lao động ngày càng đảm bảo; dân chủ ngày càng được phát huy; nội bộ Bệnh viện, Đảng bộ đoàn kết, thống nhất.

Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo; chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách lớn trong công tác khám chữa bệnh. Dấu ấn nổi bật là sự phát triển của các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu vào công tác khám chữa bệnh do đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ chốt của Bệnh viện làm chủ, thực hiện. Đến nay một số kỹ thuật cao, chuyên sâu tương đương với tuyến Trung ương đang được thực hiện thường quy tại Bệnh viện; nhiều bệnh lý nếu như trước đây chỉ có thể giải quyết bằng phẫu thuật ngoại khoa thì nay có thể chỉ cần điều trị nội khoa và can thiệp; nhiều kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu về hóa sinh, huyết học, sinh học phân tử, vi sinh được triển khai ứng dụng đã giúp các bác sỹ giải mã được những ẩn trắc về các căn bệnh phức tạp, tìm kiếm phát hiện sớm những bệnh tật khi chưa có triệu chứng lâm sàng.

Công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới được quan tâm, chú trọng. Thời gian qua, đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức để làm tốt việc chuyển giao các kỹ thuật; đầu tư nâng cấp máy móc trang thiết bị; hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho các trẻ mắc bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn.Bên cạnh đó, Bệnh viện hết sức chú trọng đến công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; làm tốt công tác từ thiện xã hội. Ngoài việc huy động hỗ trợ của cán bộ, viên chức, người lao động, đội ngũ làm công tác xã hội của Bệnh viện còn thường xuyên kết nối, kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ tích cực cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. 

Các mặt hoạt động khác của Bệnh viện như: Việc thực thi y đức và đạo đức nghề nghiệp; công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; công tác tài chính kế toán; thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, an toàn, làm chủ đều được Đảng uỷ, Ban giám đốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động. Đến nay, ngoài tiền lương theo quy định thì trung bình mỗi cán bộ, CNV Bệnh viện được tăng thêm 4,3 triệu đồng.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Bệnh viện cần thực hiện tốt một số giải pháp sau.

Một là, tập thể Đảng uỷ, bí thư cấp uỷ nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng nói chung, trách nhiệm của tổ chức đảng đối với sứ mệnh lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh mới. Trong bối cảnh càng khó khăn, thách thức thì hơn bao giờ hết phải thể hiện được vai trò của người đảng viên, vai trò của tổ chức đảng, luôn luôn tiền phong, gương mẫu, luôn luôn đi đầu, thể hiện vài trò trách nhiệm đứng mũi chịu sào.

Hai là, quan tâm đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng, nhất là tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đối với toàn bộ hoạt động của Bệnh viện; ban hành chủ trương, quyết nghị để giải quyết tồn tại, vướng mắc; quan tâm khắc phục ngay hạn chế về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực đã được Đại hội quyết nghị.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Bệnh viện theo hướng bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong hoạt động, góp phần thay đổi phong cách ứng xử, giao tiếp của đội ngũ y bác sỹ đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, từng bước xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp; cụ thể hoá Quy định 125-QĐ/TW của Ban Bí thư ngày 10/10/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền, tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh cũng như sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ngành, nhất là Sở Y tế trong xây dựng và phát triển Bệnh, góp phần đưa công tác khám chữa bệnh cho thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.

Năm là, tập trung nguồn lực tài chính, con người; có lộ trình, bước đi thích hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động góp phần xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển hơn nữa; quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của Bệnh viện trên nền tảng mạng xã hội.

Lê Đăng Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá

Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
206
Hôm qua:
1270
Tuần này:
206
Tháng này:
41454
Tất cả:
2191229