Cụm số 7 - các đơn vị công nghiệp, xây dựng tổ chức hội nghị giao ban công tác quý i, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, được sự đồng ý của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy Khu Công nghiệp Lễ Môn; Sáng ngày 30/3/2024, Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Hồng Đức, Cụm số 7 (các đơn vị Công nghiệp, Xây dựng) tổ chức Hội nghị giao ban Cụm quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo, cán bộ các ban, các đoàn thể của Đảng ủy Khối, các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư cấp ủy của 17 tổ chức cơ sở đảng trong Cụm. Đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, Trưởng Cụm số 7 chủ trì Hội nghị.

1.jpg

Đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, Trưởng Cụm số 7 phát biểu khai mạc Hội nghị

Cụm số 7 (Cụm công nghiệp - xây dựng) được sắp xếp, phân công lại các tổ chức cơ sở đảng Cụm số 7 và Cụm số 8 theo Thông báo số 475-TB/ĐUK, ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị 02 Cụm. Theo đó, tính đến 30/3/2024, Cụm số 7 17 đơn vị, gồm 15 đảng bộ, 02 chi bộ cơ sở với 122 chi bộ trực thuộc, tổng số 1.840 đảng viên. Các doanh nghiệp trong cụm là những đơn vị có quy mô lớn, có năng lực, uy tín trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại và quản lý, kinh doanh điện, công nông nghiệp và xây dựng của tỉnh, trong nước. Hoạt động của các TCCSĐ, các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời, các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, từng bước bảo đảm thu nhập và đời sống cho đội ngũ công nhân lao động.

2.jpg

Đồng chí Trịnh Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tham gia phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trong quý I năm 2024, các đơn vị trong Cụm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng rủi ro đối với an toàn hàng hải, chuỗi cung ứng hàng hóa, dầu thô, lương thực toàn cầu và triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế lớn. Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục phục hồi trên nhiều lĩnh vực; song, sức cầu của nền kinh tế còn yếu. Trong tỉnh, có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức vẫn rất lớn. Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp và Đảng ủy Khối; cùng với cùng với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp. Do đó, đa số các doanh nghiệp trong Cụm vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất, bắt đầu thích ứng linh hoạt trước các biến động của thị trường, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Tết, tiền lương, tiền thưởng của người lao động, kết quả cụ thể:

Ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm 2024, cấp ủy đã chủ động lãnh đạo, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát động các phong trào thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tranh thủ thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp. Kết quả quý 1/2024, tổng doanh thu toàn Cụm ước đạt 9.605,38 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 112,61 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 8,12 triệu đồng/người/tháng; góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng mạnh về sản xuất công nghiệp của tỉnh: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I ước tăng 20% so với cùng kỳ; có 19/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng, một số sản phẩm tăng mạnh như: đường kết tinh (tăng 71,5%), xăng động cơ (54,2%), dầu nhiên liệu (52,9%), điện sản xuất (51,2%)... Công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện được các doanh nghiệp trong Cụm tham gia hưởng ứng tích cực với tổng số tiền trên 5,03 tỷ đồng. Các cấp ủy trong Cụm đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để xây dựng và giữ vững danh hiệu doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu, trong Cụm đã có 8/17 đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Trong đó, có 5 đơn vị đạt doanh nghiệp kiểu mẫu; 01 đơn vị đăng ký doanh nghiệp văn hóa.

Việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của các cấp ủy, chi bộ cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc; một số cấp ủy trong cụm kịp thời xây dựng kế hoạch, phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được các cấp ủy thường xuyên quan tâm thực hiện. Trong 3 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã làm thủ tục xét đề nghị kết nạp Đảng cho 19 quần chúng ưu tú; xét chuyển đảng chính thức cho 35 đảng viên dự bị; giới thiệu 46 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng; tổ chức trao tặng Huy hiệu đảng 30 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên. Cấp ủy các đơn vị trong cụm kịp thời xây dựng, thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Trong quý I, cấp ủy, UBKT cơ sở đã thực hiện được 03 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc.

Bên cạnh những thuận lợi, các doanh nghiệp trong Cụm cũng gặp không ít khó khăn, như: giá vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp ở mức cao, công tác giải phóng mặt bằng thi công chậm, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều vướng mắc, đầu ra của một số sản phẩm gặp khó khăn dẫn đến một số đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, nhất là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải, ô tô, vật liệu xây dựng, sản phẩm bia các loại... Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ có kỳ chưa cao, sinh hoạt chuyên đề còn ít. Sự phối hợp giữa cấp ủy với HĐQT, ban giám đốc ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; vẫn có thời điểm, có lúc lãnh đạo doanh nghiệp ít quan tâm đến hoạt động công tác đảng, hoạt động đoàn thể....

3.jpg

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận các kết quả đạt được trong quý I năm 2024 của các đơn vị Cụm số 7, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2024 như sau:

1. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và thông tin tình hình thơi sự trong nước, quốc tế đến cán bộ, đảng viên và người lao động; giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở.

2. Chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; chỉ đạo đội ngũ đảng viên phát huy tính năng động sáng tạo, góp phần thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ; đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực và khả năng hội nhập; nâng cao chất lượng phục vụ, mà trọng tâm là áp dụng chuyển đổi số, quảng bá, nhận diện thương hiệu doanh nghiệp đối với thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cải thiện năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh , ua đó tăng doanh thu và lợi nhuận; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động; thực hiện tốt vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tích cực tham gia chương trình liên kết, phối hợp, giới thiệu sản phẩm giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đối với các cấp, các bên liên quan để từng bước tháo gỡ, khắc phục khó khăn; tích cực tham gia công tác ASXH, nhân đạo từ thiện.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển đảng viên; duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị, giám đốc các doanh nghiệp; bảo đảm an ninh, an toàn sản xuất, kinh doanh; làm tốt công tác xây dựng cơ sở, thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở các doanh nghiệp; phát huy tốt vai trò làm chủ và quyền làm chủ của người lao động, giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc nổi cộm, không để tích tụ, nảy sinh những vấn đề phức tạp trong doanh nghiệp. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng, thực hiện hiệu quả quy chế văn hoá doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp văn hoá, kiểu mẫu

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, uỷ ban kiểm tra trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của các tổ chức đảng và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đảng viên; chủ động phát hiện chấn chỉnh, ngăn ngừa, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm.

5. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp vững mạnh; phát huy vai trò của các đoàn thể trong sản xuất kinh doanh; giám sát phản biện xã hội trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; tiếp tục tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội.

4.jpg
5.jpg

Một số hình ảnh các đại biểu Cụm số 7 thăm qua cơ sở sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giáo dục thiết bị Hồng Đức

Nguyễn Xuân Dương - Phó Chánh Văn phòng

Truy cập
Hôm nay:
457
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7547
Tháng này:
48247
Tất cả:
2086287