Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh: Kết nối và phát triển!

Hội nghị  trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng Đảng ủy Khối 03 tỉnh Thanh Hóa - Hà tĩnh và Nghệ An đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp!

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng mà hội nghị đã mang lại, đây là tiền đề, sự khởi đầu, mở ra động lực mới, nhận thức mới và thời cơ mới để thúc đẩy sự phối hợp, kết nối và tinh thần đoàn kết giữa Đảng ủy Khối 03 tỉnh lên tầm cao mới trong bối cảnh mới.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối, lược trích Kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

... Hội nghị đã dành thời gian để trao đổi, chia sẻ những kết quả đạt được trong thời gian qua; những đổi mới, sáng tạo, những kinh nghiệm, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Đảng bộ 3 tỉnh; đồng thời nêu lên những vấn đề thực tiễn đặt ra để bàn bạc tháo gỡ hoặc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi...

Hội nghị Hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa vào năm 2022. Ngay sau Hội nghị, Đảng ủy Khối 3 tỉnh đã tiếp thu tinh thần của Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 03 địa phương, đã triển khai một số vấn đề phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối 3 tỉnh. Các thông tin, kinh nghiệm, cách làm, các hoạt động nổi bật đã được Thường trực, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội thuộc Khối thường xuyên kết nối, trao đổi bàn bạc, chia sẻ và học tập. Và đó là tiền đề quan trọng cho thành công của Hội nghị hôm nay.

Trong 02 ngày (09 và10/12/2023)tại thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An, lãnh đạo 03 tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị đánh giá 01 năm Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 03 địa phương. Những kết quả đạt được và kinh nghiệm sau 01 năm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác là nền tảng và tiền đề quan trọng để 03 địa phương tiếp tục triển khai sâu rộng các hoạt động liên kết phát triển trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, phải thống nhất cao nhận thức rằng: Đảng ủy Khối 03 tỉnh chúng ta phải có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung hợp tác của tỉnh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội để cùng với 03 tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Đảng ủy Khối 3 tỉnh Ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2023-2025

Thành công của Hội nghị được thể hiện trên các nội dung các Đảng ủy Khối đã thống nhất triển khai thực hiện trong thời gian tới:

Một là, Tiếp tục khẳng định quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương của cấp trên  Bản ghi nhớ phối hợp công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2023-2025 giữa Đảng ủy Khối 03 tỉnh đi vào thực chất, có chiều sâu, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của 3 tỉnh.

Hai là, Triển khai toàn diện các nội dung trong Bản ghi nhớ phối hợp công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2023-2025 giữa Đảng ủy Khối 03 tỉnh; trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm đó là:

(1). Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị: Chia sẻ kinh nghiệm trong tham mưu, triển khai các chủ trương của cấp trên, trong xây dựng chương trình công tác; trong công tác tư tưởng, quản lý đảng viên, kiểm tra giám sát.

(2). Phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị.

(3) Phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, cách làm mới để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính đảng, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của đảng bộ và cơ quan Đảng ủy Khối 3 tỉnh.

(4). Phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong tình hình mới.

Ba là, trên cơ sở Bản ghi nhớ phối hợp đã được ký kết, Đảng ủy Khối 03 tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy xây dựng kế hoạch cụ thể để cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngoài nội dung phối hợp nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối 3 tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất đưa nội dung, hình thức phối hợp phù hợp, thiết thực báo cáo lãnh đạo Đảng ủy Khối 03 tỉnh để xem xét, quyết định. 

Thứ tư là, thống nhất phối hợp tổ chức hội nghị luân phiên hằng năm để đánh giá kết quả phối hợp thực hiện các nội dung đã ghi nhớ và bàn giải pháp tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo. Thống nhất năm 2024, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đăng cai hội nghị.

Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, mở ra động lực mới, nhận thức mới và thời cơ mới để thúc đẩy sự phối hợp, kết nối và tinh thần đoàn kết giữa Đảng ủy Khối 03 tỉnh lên tầm cao mới trong bối cảnh mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối 03 tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh- Nghệ An, xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Huyện ủy Con Cuông đã dành sự quan tâm đối với sự phát triển, mối quan hệ hợp tác, phối hợp của 3 Đảng ủy KhốiKính chúc các đồng chí đại biểu khách quý và đoàn công tác Đảng ủy Khối 03 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!

Chúc tình đoàn kết, mối quan hệ của chúng ta ngày càng bền chặt; các hoạt động phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đóng góp vào sự phát triển chung của mỗi tỉnh!

Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
892
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4961
Tháng này:
25969
Tất cả:
1977834