Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh quý II năm 2024, với chuyên đề: "Một số điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024”

Sáng ngày 02/7/2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh quý II năm 2024, với chuyên đề: "Một số điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024”
Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối có đồng chí: Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc (cán bộ không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); lãnh đạo các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối. Hội nghị được truyền trực tuyến từ 01 điểm cầu chính của Đảng ủy Khối đến 52 điểm cầu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 5.845 đại biểu tham dự.
4.jpg
Tại điểm cầu của Đảng ủy Khối
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã truyền đạt có hệ thống những nội dung cốt lõi và một số điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nêu rõ: Từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã trả qua 9 lần sửa đổi bổ sung. Quan điểm xây dựng Luật Đất đai năm 2024 nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai. Đồng thời, đảm bảo kế thừa, ổn định, phát triển của hệ thống pháp luật đất đai; sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Đó còn là đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về đất đai với các pháp luật có liên quan; hoàn thiện các chế định để quản lý đất đai theo chức năng là tài nguyên, tài sản, nguồn lực cả về diện tích, chất lượng, không gian sử dụng. Bên cạnh đó, xây dựng Luật Đất đai còn nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai. Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững.
2.jpg5.jpg
Tại điểm cầu các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Đất đai năm 2024 ở các cấp, các ngành. Tiếp tục mở các lớp nghiên cứu, tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ thuộc cơ quan UBND các cấp. Đồng thời rà soát các quy định đã ban hành không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2024 để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung. Cùng với đó, sớm ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo thẩm quyền, theo phân cấp của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
Nguyễn Văn Thành - Chuyên viên VP Đảng ủy Khối
 
Truy cập
Hôm nay:
894
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11857
Tháng này:
24952
Tất cả:
2229220