Hội nghị giao ban cụm số 4 các đơn vị tài chính, nội chính, tư pháp

Thực hiện chương trình công tác năm 2024; Công văn số 1249-CV/ĐUK ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,chiều ngày 28/3/2024 tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa. Cụm số 4 tổ chức Hội nghị giao ban cụm quý I năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, đoàn thể của Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong Cụm. Đồng chí Lê Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối - Trưởng Cụm, chủ trì Hội nghị.
Cụm số 4 có 16 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 15 đảng bộ và 01 chi bộ cơ sở với 169 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tổng số 2.306 đảng viên, 2711 đoàn viên Công đoàn, 898 đoàn viên Thanh niên, 228 hội viên Cựu chiến binh, trên 2915 người lao động.Trong Quý I năm 2024 các đơn vị trong khối Tài chính - Nội chính - Tư pháp luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh phát triển ổn định; đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền thực hiện đúng pháp luật về thu, chi, sử dụng ngân sách nhà nước, thực hành quyền công tố, kiểm sát và xét xử các loại án; thi hành án hình sự và dân sự, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền góp phần xây dựng, giữ gìn kỷ cương, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

1.jpg

Đồng chí Lê Hải Quân, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
điều hành thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị đại diện các cấp ủy trong cụm đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo của cụm; tập trung trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong đó chú trọng đến tổ chức sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, lãnh đạo triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, thực hiện DC ở cơ sở. Đồng thời thảo luận đã làm rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chức cơ sở đảng trong Cụm.

2.png

Đồng chí Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương và ghi nhận các kết quả đạt được của các cấp ủy đảng trong quý I/2024 đồng thời,đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Các cấp ủy cơ sở bám sát vào các chỉ tiêu năm 2024 tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các kế hoạch, đề án, cơ chế… để cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nhất là rà soát các tiêu chí theo Luật Quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác quản lý đảng viên về chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, làm tốt công tác phát triển đảng viên, kiện toàn và bổ sung cấp uỷ và phân công cấp uỷ viên dự sinh hoạt với các chi bộ theo Kế hoạch số 93-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng.
3. Tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ năm 2024; chủ động phát hiện, kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên để giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong đơn vị và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và quán triệt thực hiện các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt chức năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chuyên môn và giám sát, phản biện xã hội; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; tổng kết phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019 - 2024; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Nguyễn Mai, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
242
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7332
Tháng này:
48032
Tất cả:
2086072