Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

1.jpg
Tại điểm cầu của Đảng ủy Khối

Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối có đồng chí: Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc (cán bộ không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); lãnh đạo các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối. Hội nghị được truyền trực tuyến từ 01 điểm cầu chính của Đảng ủy Khối đến 72 điểm cầu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 7.865 đại biểu tham dự.
Sau khi các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề cập đến 3 vấn đề gồm: Vì sao Bộ Chính trị Ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; những điểm mới, cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW; những điểm cần chú ý để triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

2.jpg
3.jpg
Tại điểm cầu của các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là các đồng chí cán bộ quản lý các cấp, các ngành, các địa phương cần phải quán triệt sâu sắc Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 cũng như các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư trong thời gian gần đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, đây là hai văn bản rất quan trọng có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu thực hiện tốt Quy định số 144 thì trực tiếp góp phần vào tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 35 và ngược lại. Trên cơ sở phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi liên hệ vào thực tế của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên, các cấp ủy tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng những điểm mới của hai văn bản được quán triệt để thực hiện có hiệu quả trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Thành - Chuyên viên VP Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
885
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11848
Tháng này:
24943
Tất cả:
2229211