Dự sinh hoạt chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh

Thực hiện Chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 về Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ và chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thông báo số 226-TB/ĐUK ngày 16/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành dự sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Cụm số 3 dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Chi bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh. Cùng dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Tiên Phong - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

3.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Cụm số 3 phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ giao cho đồng chí Chi uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo tổng hợp, báo cáo thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; đồng chí Bí thư Chi bộ định hướng dư luận, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022. Các đảng viên trong Chi bộ đã tham gia thảo luận tích cực, đóng góp ý kiến làm rõ kết quả công tác tháng 10 đã đạt được; báo cáo những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Chi bộ, tham gia xây dựng Cơ quan và các hoạt động của đoàn thể. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc lãnh đạo đảng viên thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh uỷ Tỉnh uỷ và Trung ương Hội Cựu Chiến binh giao. Đồng chí Đinh Tiên Phong - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu đề nghị Chi uỷ Chi bộ tập trung công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh Hội ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo sau Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2022.

4.jpg

 Đồng chí Đinh Tiên Phong- Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ.    

Đồng chí Bí thư chi bộ, tiếp thu các ý kiến tham gia thảo luận và ý kiến của đồng chí Đinh Tiên Phong Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Chi bộ biểu quyết thống nhất nội dung công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 11; tiến hành chấm điểm và đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt. Phát biểu ý kiến với chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chúc mừng Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, tham mưu tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt đã bám sát Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp nghiệp tỉnh. Thực hiện tốt từ khâu phân công cụ thể công tác chuẩn bị nội dung, sự lựa chọn thông tin chắt lọc, mang tính cập nhật cao; trình tự buổi sinh hoạt thực hiện đầy đủ; sự điều hành, dẫn dắt của đồng chí Bí thư, chủ trì Hội nghị chuẩn mực, đặt vấn đề, gợi mở rõ ràng, phát huy được tính dân chủ; các ý kiến tham gia sôi nổi, chất lượng, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao… Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm sau khi dự buổi sinh hoạt chi bộ và kiểm tra sổ ghi biên bản của chi bộ đó là: (1) Việc đánh giá thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ chưa thường xuyên. (2) Các ý kiến phát biểu tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hầu hết là của các đồng chí đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. (3) Năm 2022 Chi bộ mới tổ chức sinh hoạt chuyên đề được 2 kỳ. Qua đó, đồng chí đề nghị Chi uỷ Chi bộ: (1) Thực hiện đánh giá, nhận xét việc thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cập nhật vào sổ theo dõi do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trang cấp. (2) Xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý, phân công cho đảng viên lựa chọn, đăng ký chuẩn bị các chuyên đề để thực hiện các kỳ sinh hoạt chuyên đề bảo đảm quy định (mỗi quý/1 lần). (3) Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ phân công cho các đồng chí đảng viên trẻ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu để phát huy tính dân chủ trong Đảng, đồng thời bồi dưỡng cho đảng viên trẻ kỹ năng nói, kỹ năng trình bày ý kiến trước tập thể. (4) Rà soát các nhiệm vụ trong thời gian tới nhất là công tác lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo sau đại hội; hoàn thành các nội dung chỉ đạo của các ban xây dựng Đảng và chuẩn bị các điều kiện tiến hành tổ chức đánh giá xếp loại chi bộ và đảng viên năm 2022.

5.jpg

 Đồng chí Phạm Văn Luân, Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên

Kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phạm Văn Luân, Bí thư Chi bộ nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Cụm số 3; ý kiến của đồng chí Đinh Tiên Phong Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh và ý kiến của các đảng viên trong Chi bộ để Chi bộ rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Trương Thị Huyền

   UVBCH, PCN UBKT Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
844
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4913
Tháng này:
25921
Tất cả:
1977786