Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2024

1. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV; các hoạt động thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo tỉnh. Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; công tác triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

3. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy mới ban hành: Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị (Quy định số 148) về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Kết luận số 81-KL/TW, ngày 04/5/2024 của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Công văn số 1594-CV/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…

4. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng tuyên truyền nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình, dự án trọng điểm; tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em dịp hè; công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phòng, chống cháy rừng; phòng, chống thiên tai. Tuyên truyền kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025; kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Tuyên truyền về tình hình và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 102-KH/ĐUK, ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc chia sẻ, đăng tải thông tin, quan điểm sai trái trên mạng xã hội…

5. Tuyên truyền các hoạt động nhân sự kiện các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng: Ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam (01/7), 37 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2024); Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7), 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950- 15/7/2024), Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7), 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2024); 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); ); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2024); Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) và các ngày lễ kỷ niệm khác.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI

Truy cập
Hôm nay:
815
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11778
Tháng này:
24873
Tất cả:
2229141