Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 04-12, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối có đồng chí: Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc (cán bộ không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); lãnh đạo các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 78 điểm cầu từ Đảng ủy Khối đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 12.380 đại biểu tham dự.

1.jpg
Tại điểm cầu của Đảng ủy Khối

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24 tháng 11 năm 2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

2.jpg
3.jpg
1.jpg
Một số hình ảnh tại các điểm cầu trực thuộc Đảng ủy Khối

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Kế thừa nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, đẩy mạnh việc cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở trong triển khai tổ chức thực hiện.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết của Đảng. Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát để việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đạt hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng hình thức, đối phó; làm sao cho các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống một cách thực chất.

Nguyễn Văn Thành - Chuyên viên VP Đảng ủy Khối

Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
789
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4858
Tháng này:
25866
Tất cả:
1977731