Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
105-KH/ĐUK04/11/2019Học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện NQ52, CT36, QĐ205, các Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị 37,38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)
206-KH/ĐUK25/9/2019Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí.
201-KH/ĐUK22/07/2019Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và kiến nghị của kiểm toán Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
18-KHLN/KDN18/07/2019Kế hoạch tổ chức tuyên dương cán bộ, đảng viên, người lao động có đề tài, sáng kiến đạt chất lượng cao năm 2018; học sinh, sinh viên là con cán bộ, đảng viên, người lao động đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2018-2019
103-KH/DUK08/07/2019Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, NQ35-NQ/TW, CT32-CT/TW của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư (khóa XII)
kemf-KH/ĐUK08/07/2019Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" (có bộ câu hỏi gửi kèm)
101-KH/ĐUK20/06/2019Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
100-KH/ĐUK13/06/2019Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (có đề cương đính kèm)
99-KH/ĐUK12/06/2019Triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
91-KH/ĐUK28/02/2019Kế hoạch hoạt động trang thông tin điện tử Đảng bộ khối năm 2019
90-KH/ĐUK27/02/2019Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 10-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy
82-KH/ĐUK29/11/2018Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)
78-KH/ĐUK05/07/2018Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
77-KD/ĐUK15/05/2018Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" năm 2018 (kèm theo phụ lục tìm hiểu làm bài thi)
76-KH/ĐUK17/04/2018Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Kết luận và Thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 13-CT/TU và Kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kèm theo đề cương báo cáo)
72-KH/ĐUK10/04/2018Kế hoạch Giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Kèm theo đề cương báo cáo)
71-KH/ĐUK04/04/2018Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
61-KH/ĐUK29/12/2017Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018
59-KH/DUK15/12/2017Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Sáu (Khóa XII)
68-KH/TU30/11/2017Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu
Số 56-KH/ĐUK31/07/2017KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Số 53-KH/ĐUK30/06/2017KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới”
Số 52-KH/ĐUK12/06/2017KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Bộ câu hoit Hội thi BTCB 201711/05/2017CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2017
Số 48-KH/ĐUK03/05/2017KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị
Số 47-KH/ĐUK25/04/2017KẾ HOẠCH Chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2020
mẫu văn bản10/04/2017BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 (Kèm theo đề cương Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối)
Số 46-KH/ĐUK10/04/2017KẾ HOẠCH Giám sát việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
mẫu văn bản KH 4610/04/2017ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN Báo cáo việc tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Theo Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 10 /4/2017)
Số45- KH/ĐUK28/03/2017KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2017
Truy cập
Hôm nay:
764
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11727
Tháng này:
24822
Tất cả:
2229090