Đoàn Khối chỉ đạo thành công Đại hội các Chi đoàn cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2024 - 2027

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐTN và Hướng dẫn số 47-HD/ĐTN ngày 2/4/2024 của Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2027 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tính đến ngày 4/7/2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo thành công 100% Đại hội Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2027. Theo đó 31/31 chi đoàn cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội, đạt tỷ lệ 100% (trong đó 100% Chi đoàn cơ sở tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội; có 26 chi đoàn bầu Ban Chấp hành; 4 chi đoàn bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội).

1.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư phụ trách Đoàn Khối (thứ tư từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027

2.jpg

Đ/c Lê Thu Trang - Phó Bí thư Đoàn Khối (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027

Công tác tổ chức Đại hội được Chi đoàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc, hướng dẫn của Ban thường vụ Đoàn Khối. Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024, thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2027. Về công tác nhân sự, đại hội đã tập trung, dân chủ, đúng quy định, bầu ra Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, nhiệt tình để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên các đơn vị. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, long trọng, sôi nổi, nhiều đơn vị đã thực hiện mã hóa tài tiệu văn kiện Đại hội bằng mã QR-code.

3.jpg

Đại hội tiến hành biểu quyết

4.jpg

Đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Thành công của Đại hội Chi đoàn đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả Đại hội Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

Thu Giang - VP Đoàn Khối

Truy cập
Hôm nay:
767
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11730
Tháng này:
24825
Tất cả:
2229093