Sinh hoạt chuyên đề của chi bộ trung tâm bảo tồn di sản thành nhà hồ thuộc đảng bộ sở văn hóa, thể thao và du lịch thanh hóa

Thực hiện Thông báo số 226-TB/ĐUK ngày 16/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt chi bộ năm 2022. Đảng uỷ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chỉ đạo Chi bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV vào ngày 31/10/2022, với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên trong giai đoạn mới”.
Tham dự và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đỗ Quang Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Tống Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; cùng toàn thể đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Bá Linh, Bí thư Chi bộ đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung chuyên đề để các đồng chí đảng viên cùng thảo luận đưa ra giải pháp thực hiện; trong không khí dân chủ, cởi mở, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận, đồng thời nêu nhận thức của bản thân về nội dung chuyên đề, liên hệ thực tế, gắn với vị trí việc làm của mình để tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã tiếp thu các ý kiến góp ý của đảng viên và các đồng chí đại biểu để bổ sung, hoàn thiện chuyên đề, báo cáo chi bộ, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3.png

Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu ý kiến chỉ đạo với chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đỗ Quang Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ, sự điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ và sự nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ; nội dung chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ và bám sát Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chỉ ra một số những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ như sau:
Một là: Nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu cấp bách của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên. Tuy nhiên chuyên đề còn mang tính bao quát, cần điều chỉnh thu hẹp phạm vi để sát thực với tình hình thực tế của cơ quan và tổ chức triển khai một cách thiết thực, hiệu quả.
Hai là: Một số giải pháp thực hiện đưa ra còn chung chung chưa thực sự sát với nội dung học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên trong giai đoạn mới tại đơn vị.
Ba là: Chưa đánh giá được hết những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của Chi bộ đối với việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
Bốn là: Chưa có sự liên hệ trách nhiệm của bản thân trong quá trình xây dựng chuyên đề sinh hoạt của Chi bộ.
Trần Thị Hảo
Văn phòng Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Truy cập
Hôm nay:
23
Hôm qua:
245
Tuần này:
1009
Tháng này:
15901
Tất cả:
1429756