Hội nghị giao ban quý I/2024 Cụm số 1 và Cụm số 3

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Hội nghị giao ban cụm quý I năm 2024. Ngày 27/3 và ngày 29/3/2024 Cụm số 3 các đơn vị Đảng - Đoàn thể và Cụm số 1 các đơn vị Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 tại Đảng bộ Báo Thanh Hóa và Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư; đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện các ban, các đoàn thể của Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng hai Cụm. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Trưởng Cụm số 1 và Cụm số 3 chủ trì Hội nghị.

 

1.jpg

 

2.jpg

 

Đ/c Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, Trưởng Cụm khai mạc Hội nghị

Trong quý I/2024, cấp ủy các đơn vị trong hai Cụm đã phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng, đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện trên các mặt công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát....

 

Tại Hội nghị các ý kiến phát biểu của đại diện các cấp ủy, đơn vị trong hai cụm đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo của cụm; tập trung trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong đó chú trọng đến tổ chức sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

3.jpg

Đ/c Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

4.jpg

Đ/c Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận các kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2024 của các cấp ủy, đơn vị trong hai cụm về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, tiến độ chậm; chất lượng tham mưu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế; một số cấp ủy, chi bộ đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít; một số cấp ủy chưa thực hiện phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ theo quy định ...

Trong thời gian tới, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy, chi bộ trong hai cụm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu; lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh và ngành cấp trên giao. Quan tâm chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, thông tin tình hình thời sự, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện hiệu quả việc học tập và đăng ký làm theo Bác. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ trong đại của quê hương, đất nước của cơ quan, đơn vị trong quý II năm 2024.

Ba là: Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 theo Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bảo đảm quy trình, tiến độ đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 93-KH/ĐUK ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện quy định của cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với các quy định và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Bốn là: Tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ năm 2024; chủ động phát hiện, kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên để giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong đơn vị và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và quán triệt thực hiện các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Năm là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả; củng cố tổ chức, xây dựng các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có mặt còn hạn chế, yếu kém; thực hiện tốt chức năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chuyên môn và giám sát, phản biện xã hội; chủ động, có trách nhiệm tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019 - 2024; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hoàng Văn Sơn - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
384
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7474
Tháng này:
48174
Tất cả:
2086214