Định hướng công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2022

1. Tuyên truyền việc triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

2. Tuyên truyền kết quả, thành tựu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2021; các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định tại Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 06/12/2021. Các cấp ủy đảng trực thuộc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

3. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế; các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ, phù hợp, khả thi; vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trọng tâm là: Tuyên truyền công tác tổng kết năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; công tác chăm sóc cây trồng vụ đông; giới thiệu, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, công tác xúc tiến đầu tư; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, quản lý thị trường, lưu thông hàng hóa dịp cuối năm, việc  chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 17-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

5. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn trong tháng: Tết Dương lịch 01/01/2022; 76 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (06/01/1946 - 06/01/2022); 43 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2022); 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên  Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022); 49 năm Ngày ký Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2022)... Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2022).

Truy cập
Hôm nay:
537
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4606
Tháng này:
25614
Tất cả:
1977479