Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2023

1. Tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

2. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Chuyên đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh”; gắn với tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tuyên truyền việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng năm 2023 về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền kết quả Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023; tuyên truyền những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023; các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhaan dân, UBND tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 và các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội (khóa XV).

4. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác, không để dịch bùng phát; nắm chắc và theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Tuyên truyền việc chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch cây trồng vụ Xuân; tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của tỉnh.

5. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2023, Tháng hành động vì môi trường 6/2023 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 01 - 08/6/2023, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2023. Tuyên truyền kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2023); các sự kiện, ngày lễ lớn trong tháng: 73 năm ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6/1950 - 01/6/2023), 112 năm ngày Bác Hồ rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Truy cập
Hôm nay:
534
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7624
Tháng này:
48324
Tất cả:
2086364