Định hướng công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024

1. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các hoạt động đối ngoại, sự kiện quốc tế quan trọng; tiếp tục tuyên truyền, phản ánh việc tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

2. Tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 của tỉnh với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; việc triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

3. Tuyên truyền kết quả, thành tựu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng quý I, các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác quý II năm 2024. Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư trong tỉnh; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư; công tác chăm sóc cây trồng vụ Xuân; giới thiệu, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh; việc triển khai Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

4. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn trong tháng: Tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa của Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng; kỷ niệm 59 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965-03,04/4/2024); kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2023); Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024…

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI

Truy cập
Hôm nay:
1238
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11104
Tháng này:
30654
Tất cả:
2124416