Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2024

1. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại và kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về biển, đảo, về biên giới và quản lý biên giới quốc gia. Tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy mới ban hành.

2. Tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”;  triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025; tuyên truyền về Luật Đất đai (sửa đổi).

4. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2024; các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 tại Kết luận số 2709-KL/TU, ngày 05/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tuyên truyền các hoạt động khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa…; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phòng, chống cháy rừng; về các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không theo quy định (IUU). Tuyên truyền công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động…

5. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2024, trọng tâm là: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 107 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng (02/5/1917-02/5/2024); 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024), 206 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2024), 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa Phát xít (09/5/1945 - 09/5/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 83 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024), 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2024), 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024), 79 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1945 - 22/5/2024)...Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI

Truy cập
Hôm nay:
1294
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11160
Tháng này:
30710
Tất cả:
2124472