Định hướng công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2021

1. Tuyên truyền kết quả, thành tựu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2021; các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định tại Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 06/12/2021. Cấp ủy cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

2. Tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòng, chống dịch Covid-19, trọng tâm là: Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 4399/QĐ-UBND, ngày 5/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

3. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2022), trọng tâm là: Ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước; những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua theo lời dạy của Bác. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

4. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn trong tháng: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); kỷ niệm 54 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; kỷ niệm 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn (mồng 2 tháng Giêng năm Mậu Tuất (1418)); kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022)...

Truy cập
Hôm nay:
773
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4842
Tháng này:
25850
Tất cả:
1977715