Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2021

1. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19: Các tổ chức cơ sở đảng tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với quyết tâm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động là trên hết, trước hết; thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm nhanh các trường hợp nghi ngờ để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng, không để dịch bệnh bùng phát ra diện rộng; nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền việc triển khai các giải pháp tổ chức dạy học an toàn, ứng phó với đại dịch Covid-19.

2. Tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 9 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, trọng tâm là: công tác thu hoạch vụ mùa vụ mùa, sản xuất vụ đông; công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; công tác thu ngân sách nhà nước; công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh... Tuyên truyền nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.

3. Tuyên truyền phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

4. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước như: 30 năm ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2021); 25 năm ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 22/10/2021); 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021); 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021); 91 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2021), ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021), ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2021) và 73 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021); 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2021); 65 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10/1956 - 15/10/2021); 91 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  (20/10/1930 - 20/10/2021)... 
Truy cập
Hôm nay:
591
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4660
Tháng này:
25668
Tất cả:
1977533