Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2021

1. Tuyên truyền về việc thực hiện “mục tiêu kép”, trong đó ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; từng bước chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid-19" sang thích ứng an toan, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của tỉnh, đất nước, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, kết luận của Hội nghị. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Tuyên truyền phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947-20/02/2022)…

3. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

4. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước như: Kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2021); 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021); 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021); 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2021); 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)…

5. Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Truy cập
Hôm nay:
454
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4523
Tháng này:
25531
Tất cả:
1977396