Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2021

1. Tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV, tuyên truyền việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

2. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của tỉnh, đất nước, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

3. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong trạng thái bình thường mới, trọng tâm là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo quy định “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid -19, vừa duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, nhất là tuân thủ 5K và tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19.

4. Tuyên truyền phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947-20/02/2022); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

5. Tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm…

4. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2022) và các sự kiện, ngày lễ lớn trong tháng 12, như: Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12); Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12); Ngày Quốc tế quyền con người (10/12); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12)...

Truy cập
Hôm nay:
902
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4971
Tháng này:
25979
Tất cả:
1977844