Định hướng công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2022

1. Tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương; nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị; kết quả triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

2. Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh tình hình, kết quả triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2022; những nỗ lực của các địa phương, đơn vị và của Nhân dân trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 02 và những nhiệm vụ, giải pháp tháng 3/2022; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo trong tháng 3/2022 hoàn thành tiêm chủng cho người chưa tiêm đủ mũi, người cần phải tiêm mũi bổ sung và người tiêm mũi nhắc lại; tuyên truyền công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc chiến lược “5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác” trong phòng, chống dịch.

4. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân; công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện tốt cảnh báo của ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và phát triển nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP; thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, công tác quảng bá, mở rộng thị trường xuất khẩu, phục hồi, phát triển du lịch của tỉnh năm 2022. Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội…

5. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 4/2022: 57 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4/4/1965-3,4/4/2022); Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); tuyên truyền văn hóa đọc gắn với Ngày sách Việt Nam (21/4); 46 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976-25/4/2022); 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn; 5 năm thành lập Thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022...
Truy cập
Hôm nay:
797
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4866
Tháng này:
25874
Tất cả:
1977739