Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2022

1. Tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp; kết quả triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Quý I năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp Quý II năm 2022; các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

2. Tuyên truyền Chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022) và chủ trương từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid-19; tuyên truyền Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Công điện 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại để nâng cao tỷ lệ, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

3. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân; công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới... Tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp; các hoạt động văn hóa - xã hội, phát triển du lịch, công tác giảm nghèo…Thông tin, tuyên truyền và tổ chức triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

4. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5: 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022), 204 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2022), 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022), 77 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa Phát xít (09/5/1945 - 09/5/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022), 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2022), 63 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2022), 77 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai (22/5/1945 - 22/5/2022)...

Truy cập
Hôm nay:
886
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4955
Tháng này:
25963
Tất cả:
1977828