Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2022

1. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời gian gần đây.

2. Tuyên truyền kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; việc triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh; tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền kết quả năm học 2021 - 2022, công tác chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2022-2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

3. Tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nhất quán sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch Covid -19; trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND, ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh), bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do Covid-19; tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm an toàn, đúng quy định; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6: Kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6/1950-01/6/2022); 111 năm Ngày Bác Hồ rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2022); 50 năm ngày Môi trường thế giời (05/6/1972-05/6/2022); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022); 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/20220); 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)…

Truy cập
Hôm nay:
437
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7157
Tháng này:
81497
Tất cả:
1850770