Giải pháp nâng cao chất lượng công tác vệ sinh trong cơ quan và phục vụ các hội nghị của Đảng ủy Khối

                        Nội dung sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2021

          I. THỰC TRẠNG

Bước vào giai đoạn phát triển mới, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Khối nói chung, mà trực tiếp là Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực ĐUK thì công tác Văn phòng của Đảng ủy Khối cũng cần có những yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn. Theo quy định có 2 nhiệm vụ chính của công tác văn phòng Đảng ủy Khối, đó là: một là tham mưu giúp cấp ủy điều hành sự lãnh đạo, chỉ đạo; hai là phục vụ các sự kiện, hoạt động của cấp ủy. Vì vậy, trong thời gian qua, công tác phục vụ đã được Ban Thường vụ, Thường trực, Lãnh đạo Văn phòng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thu được một số kết quả như sau:

1, Chất lượng phục vụ các sự kiện, hoạt động của Đảng ủy Khối từng bước được nâng lên, đáp ứng sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

2, Kịp thời tiếp thu các đóng góp của lãnh đạo và cán bộ trong cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó khắc phục được các hạn chế, sai sót, từng bước trong công việc phục vụ các hội nghị.

3, Xây dựng đội ngũ đoàn kết, hỗ trợ nhau những lúc có công việc bận, cần được giúp cho nhau, qua đó các công việc đã từng bước đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác phục vụ ở Cơ quan vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Bản thân chưa chủ động trong công việc chính của mình, trong khi làm vệ sinh còn đại khái, qua loa, chưa dành nhiều thời gian.

- Do cán bộ làm công tác phục vụ nhà xa, việc đi muộn về sớm thường xuyên, dẫn đến có thời điểm chưa được tốt, chất lượng phục vụ chưa thật sự bảo đảm.

- Có thời điểm chưa quan tâm đến các hành lang, khu vệ sinh chung của cơ quan chưa đạt yêu cầu.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

1. Cá nhân thực hiện nhiệm vụ do nhà ở cách xa cơ quan nên ảnh hưởng phần nào chất lượng phục vụ.

2. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đôi lúc bản thân chưa thực sự chú tâm dành nhiều thời gian cho công việc tạp vụ, cũng như sắp xếp khoa học cho công việc được giao.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Từ những kết quả đạt được, từ những hạn chế nêu trên, tôi xin đề xuất một số giải pháp để khắc phục, từng bước đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới như sau:

1. Đối với tập thể Cơ quan

Đề xuất, hằng tuần vào chiều thứ 6, Công đoàn, đoàn thanh niên cùng Văn phòng phát động làm vệ sinh cơ quan hằng tuần, tạo nề nếp, qua đó xây dựng cơ quan Xanh - Sạch - Đẹp, để sớm thành cơ quan kiểu mẫu.

2. Đối với cá nhân

Một là: Cá nhân có trách nhiệm xây dựng thời gian biểu (chi tiết theo tuần) để dọn dẹp các phòng của Thường trực được khoa học hơn, đó là: Thực hiện vào đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều, trước khi thường trực đến phòng làm việc (các công việc phải làm đó là: Lau sàn, bàn ghế làm việc; bàn, ghế uống nước; các vật dụng khác; thường xuyên vào phòng kiểm tra các thiết bị xem còn nước hay không,…).

Hai là: Phòng họp của Ban Thường vụ và Phòng họp Hội trường, sau khi có lịch của Phó Văn phòng, cá nhân phải thực hiện các công việc trước một buổi, có trách nhiệm: Lau dọn dẹp sàn và bàn ghế sạch sẽ, kê ngay ngắn; chuẩn bị cốc, chén uống nước và các biển tên (nếu có); sau khi xong phối hợp với lãnh đạo Văn phòng kiểm tra lần cuối nếu chưa đạt yêu cầu, cá nhân tiếp thu và làm ngay để bảo đảm kịp thời gian theo yêu cầu.

Ba là: Khi có các hội nghị bản thân phải sắp xếp thời gian khoa học đến sớm hơn như thường lệ để chuẩn bị các công việc theo yêu cầu, trong thời gian các lãnh đạo họp, kể cả hội nghị, bản thân mặc trang phục gọn gàng, đẹp để thường xuyên vào dót nước cho đại biểu tham dự cuộc họp.

Bốn là: Đối với khu vệ sinh các tầng làm việc và khu phòng họp Hội trường, cá nhân có trách nhiệm phải kiểm tra thường xuyên (cứ 2 tiếng phải kiểm tra để khu vệ sinh luôn luôn trong tình trạng sạch sẽ); nếu bị nhắc nhở phê bình hằng ngày của các ban, Văn phòng, thì cá nhân xem đây để đánh giá chất lượng công việc của tháng, qua đó cuối năm tự nhận hình thức xếp loại công việc.

Năm là: Có trách nhiệm lau chùi sạch sẽ Khu hành lang của Thường trực, phòng họp Ban Thường vụ hằng ngày và khu vực tiền sảnh cơ quan vào thời gian hợp lý.

Thứ sáu: Tổ lái xe ô tô có sự phối hợp với tổ bảo vệ cơ quan hằng ngày làm sạch khu khuôn viên cơ quan, chăm sóc cây xanh vào buổi chiều (nhất là mùa hè ngày tươi cây 2 lần) trước khi hết giờ làm việc theo mùa.

Sáu là: Khắc phục của hạn chế trong trong tác phục vụ đi muộn, về sớm để cố gắng hoàn thành tốt các công việc được phân công. Kịp thời rà soát trang thiết bị nếu thiếu, hay hư hỏng, phải kịp thời đề xuất với lãnh đạo Văn phòng để mua bổ sung.

                  Nguyễn Thị Hà - Đảng viên Văn phòng Đảng ủy Khối 
Truy cập
Hôm nay:
839
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4908
Tháng này:
25916
Tất cả:
1977781