Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Thực hiện Thông báo số 226-TB/ĐUK ngày 16/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt chi bộ năm 2022. Đảng uỷ Viện Nông nghiệp thống nhất chỉ đạo Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV.

Ngày 19/10/2022, Chi bộ Văn phòng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2022 với chủ đề: “Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Chi bộ Văn phòng trong công tác tham mưu, gắn với vị trí việc làm, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc”.

Tham dự và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Thị Hồng Trang, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ Khối và đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện Trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; cùng toàn thể đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng.

z3830703841275_038bc17bc9a1f5115040ef754e52fcbf.jpg

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Tuấn Anh, Bí thư Chi bộ đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung chuyên đề để các đồng chí đảng viên cùng thảo luận đưa ra giải pháp thực hiện; trong không khí dân chủ, cởi mở, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận, đồng thời nêu nhận thức của bản thân về nội dung chuyên đề, liên hệ thực tế, gắn với vị trí việc làm của mình để tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã tiếp thu các ý kiến góp ý của đảng viên và các đồng chí đại biểu để bổ sung, hoàn thiện chuyên đề, báo cáo chi bộ, Đảng ủy Viện.

z3830703848769_f31e173c7975a5cc8752de1bbda64f85.jpg

Phát biểu ý kiến chỉ đạo với chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng uỷ Viện ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ, sự điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ và sự nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ; nội dung chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ và bám sát Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chỉ ra một số những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ như sau:

Một là, chú trọng đổi mới, nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ. Nội dung chuyên đề sinh hoạt cần phong phú và đa dạng hơn thông qua những việc cụ thể, thiết thực, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ để thảo luận, bàn biện pháp chỉ đạo.

Hai là, hoàn chỉnh lại tên chuyên đề cho phù hợp, làm rõ nội hàm, đề cao tính tiền phong, gương mẫu, vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong công tác tham mưu, gắn với vị trí việc làm.

Ba là, kết cấu lại nội dung chuyên đề đảm bảo theo quy định, bao gồm: Sự cần thiết, đánh giá thực trạng, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Bốn là, để sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, bí thư chi bộ phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, hoặc phân công đảng viên chuẩn bị nội dung để báo cáo trước chi bộ (nội dung chuyên đề phải được Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ thông qua).

Năm là, Đảng uỷ thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Cầm Thị Quỳnh Như, UV BCH Đoàn Khối

Bí thư Đoàn thanh niên Viện Nông nghiệp

Truy cập
Hôm nay:
408
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7498
Tháng này:
48198
Tất cả:
2086238