Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
21-HD/ĐUK25/11/2019Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tổ chức và tập thể lãnh đạo, quản lý; đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức đảng, đoàn thể cơ sở.
20-HD/ĐUK22/11/2019Hướng dẫn sơ kết 01 năm triển khai Chỉ thị 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu.
609/BTĐKT-SBN11/11/2019V/v đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới".
687-CV/ĐUK04/11/2019V/v báo cáo khó khăn, vướng mắc cần đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp
105-KH/ĐUK04/11/2019Học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện NQ52, CT36, QĐ205, các Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị 37,38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)
223-BC/ĐUK21/10/2019Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
680-CV/ĐUK16/10/2019V/v nộp báo cáo và bảng biểu 05 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
681-CV/ĐUK15/10/2019Về việc cung cấp thông tin báo cáo viên cơ sở và cộng tác viên cơ sở
676-CV/ĐUK10/10/2019V/v họp Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng, nhiệm vụ quý IV năm 2019
51-HD/VPTW10/10/2019Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư và công tác lưu trữ
50-HD/VPTW10/10/2019Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu
673-CV/ĐUK08/10/2019Về việc thực hiện công tác phát triển đảng viên mới.
671-CV/ĐUK02/10/2019Báo cáo khó khăn, vướng mắc cần đề xuát, kiến nghị của doanh nghiệp
670-CV/ĐUK02/10/2019Mời dự Cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019
206-KH/ĐUK25/9/2019Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí.
664-CV/ĐUK23/9/2019Về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo
107-CV/BTC15/9/2019Về việc mở lớp bồi dưỡng cảm tình đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt IV/2019
662-CV/ĐUK13/9/2019Về việc phổ biến chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên internet
659-CV/BTC11/9/2019Về việc tổ chức cuộc thi "Bí thư chi bộ giỏi năm 2019".
656-CV/ĐUK04/9/2019báo cáo khó khăn, vướng mắc cần đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp
655-CV/VPĐUK04/9/2019Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019
30-CTr/ĐUK04/9/2019Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 9 năm 2019
254720/8/2019Bộ câu hỏi phần thi trả lời trắc nghiệm và tình huống Cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2019
01-TL/BTC16/8/2019Thể lệ Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2019
647-CV/ĐUK13/8/2019V/v nhắc nhở các đơn vị không tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư TW khóa XII
644-CV/ĐUK12/8/2019Về việc kêu gọi ủng hộ đồng báo tại các huyện bị ảnh hưởng mưa lũ
642-CV/ĐUK07/8/2019Về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
23-CTr/ĐUK06/08/2019Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 53-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)
638-CV/ĐUK05/8/2019Về việc tham dự cuộc thi Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
29-CTr/ĐUK05/8/2019Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2019.
Truy cập
Hôm nay:
322
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7412
Tháng này:
48112
Tất cả:
2086152