Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 09-HD/ĐUK07/3/2022Hướng dẫn rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 2023-QĐ/ĐUK25/02/2022ban hành Quy trình giả quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Số 40-KH/ĐUK25/02/2022Khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo thông báo kết luận số 70-KL/UBKTTU ngày 24/12/2021 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
Số 52-KH/BTCTW17/02/2022Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/BTCTW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa"
Số 16-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
Số 59-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
Số 37-KH/ĐUK27/01/2022Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022
Số 502-CV/BCĐ29/12/2021V/v chỉ đạo một số nội dung Cuộc thi trắc nghiệm “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”
Số 47-QĐ/TW20/12/2021Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
Số 48-QĐ/TW20/12/2021Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước
Số 68-HD/TG29/11/2021Chấm điểm, đánh giá và xếp loại công tác tuyên giáo của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc năm 2021
Số 468-CV/ĐUK23/11/2021Về việc tổ chức, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác"
0116/11/2021Biểu mẫu tổng kết, khen thưởng năm 2021
Số 82-QĐ/ĐUK15/11/2021Quyết định đánh giá, xếp loại tập thể năm 2021
Số 83-QĐ/ĐUK15/11/2021Quyết định đánh giá, xếp loại cá nhân năm 2021
Số 460-CV/ĐUK15/11/2021Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và khen thưởng năm 2021
Số 31-KH/ĐUK21/10/2021Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 30-KH/ĐUK20/10/2021Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Số 67-BC/ĐUK20/10/2021Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng chuối năm 2021
Số 1468-QĐ/ĐUK19/10/2021Quyết định về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ
Số 1469-QĐ/ĐUK19/10/2021Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 408-CV/ĐUK28/9/2021Về việc định hướng công tác tuyên truyền Quý IV/2021
Số 25-HD/BTGTU16/9/2021Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2021
Số 07-HD/ĐUK23/8/2021Hướng dẫn Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Số 369-CV/ĐUK20/8/2021V/v sao gửi Quy định số 22-QĐ/TW; Quy định số 24-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng
Số 06-HD/ĐUK18/8/2021Hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn xét học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xét kết nạp Đảng là đối tượng học sinh, sinh viên
Số 81-KL/ĐUK18/8/2021Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Số 19-CTr/ĐUK06/8/2021Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu
Số 25-KH/ĐUK06/8/2021Thực hiện Chương trình “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu”
Số 24-KH/ĐUK20/7/2021Kế hoạch thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ"
Truy cập
Hôm nay:
471
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7191
Tháng này:
81531
Tất cả:
1850804