Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 02-HD/BTGTU09/10/2015Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2015
Số 845-CV/ĐU14/07/2015Về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, 85 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2015)
Số 115 - KH/TGTU30/06/2015KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII,nhiệm kỳ 2015- 2020
Số 32-HD/TG26/06/2015Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2015, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số 69-KH/ĐU19/06/2015KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 104-HD/BTGTU16/06/2015HƯỚNG DẪN tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2015)
mẫu văn bản08/04/2015Mẫu văn bản phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ
Số 63-KH/ĐU28/01/2015Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2015
32-BC/TGĐUK15/12/2014Báo cáo Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2014, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
26-CV/ĐTN15/12/2014V/v phối hợp chỉ đạo Đoàn thanh niên thực hiện cuộc vận động xây dựng khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập-Người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa
06-HD/ĐTN10/12/2014Hướng dẫn tổng kết công tác đoàn-phong trào thanh niên năm 2014 định hướng công tác năm 2015.
05-HD/ĐTN10/12/2014Hướng dẫn Bình xét danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014
Số 658-CV/ĐU04/12/2014Về việc thu, nộp đảng phí
-MP/ĐU02/12/2014Các mẫu phiếu giới thiệu nhân sự cấp ủy
11610/UBND-THKH27/11/2014V/v giải quyết kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo đề nghị của Đảng ủy Khối doanh nghiệp
Số 26-HD/ĐU25/11/2014Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng; kiểm điểm, phân loại chất lượng tập thể cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá chất lượng tổ hức cơ sở đảng, phân loại đảng viên; công tác thi đua khen thưởng và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm năm 2014
Số 58-KH/ĐU17/10/2014Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 27-HD/TG30/09/2014HƯỚNG DẪN Chấm điểm đánh giá và xếp loại công tác tuyên giáo của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Số 56-KH/ĐU26/09/2014Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá
Số 24-KH/ĐU05/09/2014Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số 52-KH/ĐU28/04/2014Kế hoạch kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng
Số 50-KH/ĐU16/04/2014Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Số 47-KH/ĐU21/03/2014Kế hoạch điều tra, khảo sát “Nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong tình hình mới”
Số 46-KH/ĐU12/03/2014Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình, chất lượng tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 23-HD/ĐU11/03/2014Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 92-BC/ĐU04/03/2014Báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Số 45-KH/ĐU28/02/2014Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
Số 43-KH/ĐU24/12/2013KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 04/11/2013 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hoá đến năm 2020
Số 22-HD/ĐU25/11/2013HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác xây dựng Đảng; kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác thi đua - khen thưởng năm 2013; hướng dẫn thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội; đánh giá tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
08/2013/TT-TTCP31/10/2013Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập
Truy cập
Hôm nay:
458
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7178
Tháng này:
81518
Tất cả:
1850791