Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 20-KH/ĐUK24/06/2016Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số 05- CTr/ĐUK12/05/2016Chương trình Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 19-KH/ĐUK05/05/2016KẾ HOẠCH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới” và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Đảng bộ khối
Số 122- CV/ĐUK27/04/2016Về việc tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI)
Số 23-CV/TG07/04/2016Về việc hướng dẫn tuyên truyền Quý III/2016
Số 02-ĐCNQ02/ĐUK04/04/2016ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TU NGÀY 30/12/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Mẫu HS04/04/2016Mẫu hồ sơ hướng dẫn cơ sơ về công tác kiểm tra, giám sát
Mẫu HS04/04/2016Mẫu hồ sơ hướng dẫn cơ sơ về công tác kiểm tra, giám sát
Số14- CV/TG04/04/2016Về việc hướng dẫn tuyên truyền Quý II/2016 và gửi tài liệu thông tin tình hình thời sự
Số 14-KH/ĐUK25/03/2016KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020
Số 15-HD/TGTU21/03/2016HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2016
Số 15-HD/TGTU21/03/2016HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2016
Số 18 -KH/TGTU21/03/2016KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Số 12-KH/ĐUK18/03/2016KẾ HOẠCH Giám sát việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Số 17 -KH/TGTU17/03/2016KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Số 10-KH/ĐUK17/03/2016KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2016
09-HD/ĐUK15/03/2016Hướng dẫn Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
Số 19-HD/TGTU02/03/2016HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2016
Số 07-HD/ĐUK22/02/2016Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số 82-CV/ĐUK22/02/2016Về việc tuyên truyền kết quả và thông báo nhanh Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng
thong bao19/02/2016KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đề cương thông báo nhanh)
488/2014/QĐ-UBND17/02/2016Về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020
Số 06-HD/ĐUK04/01/2016Hướng dẫnTuyên truyền học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, viết thu hoạch các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Số 11-HD/TGTU29/12/2015Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2016 và các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
Số 05-HD/ĐUK23/12/2015Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; xét chọn, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
Số 03-CTr/ĐUK16/12/2015CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 09-CV/UBKT09/12/2015Về việc triệu tập lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
Số 12-KH/ĐUK07/12/2015Kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 04-HD/ĐUK30/11/2015Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng; kiểm điểm tập thể cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác thi đua khen thưởng năm 2015
Biểu mẫu kèm theo HD số 04-HD/ĐUK30/11/2015Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng; kiểm điểm tập thể cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác thi đua khen thưởng năm 2015
Truy cập
Hôm nay:
505
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7225
Tháng này:
81565
Tất cả:
1850838