Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
464-QĐ/ĐUK29/11/2018Quyết định ban hành quy chế kiểm điểm và đánh giá, xếp loại hằng năm đối với đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa (kèm theo quy chế và biểu mẫu)
463-QĐ/ĐUK29/11/2018Quyết định ban hành quy chế kiểm điểm và đánh giá xếp loại hàng năm đối với tổ chức và tập thể lãnh đạo quản lý thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (Có quy chế và biểu mẫu kèm theo)
82-KH/ĐUK29/11/2018Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)
26-HD/ĐUK29/11/2018Hướng dẫn xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác TĐ-KT năm 2018 (có biểu mẫu kèm theo)
03-HD/TG19/11/2018Hướng dẫn chấm điểm, đánh giá và xếp loại công tác Tuyên giáo năm 2018
0019/11/2018Sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay” nhân kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm "Đạo đức Cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
611-CV/ĐUK15/10/2018Công văn về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu 990 Danh xưng Thanh Hóa (Đính kèm kế hoạch, thể lệ, câu hỏi cuộc thi
68-CV/UBKT15/10/2018Công văn đánh giá, xếp loại công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (kèm theo hướng dẫn, các biểu mẫu)
606-CV/ĐUK01/10/2018Về việc định hướng công tác tuyên truyền quý IV năm 2018
006/09/2018Đề cương Câu hỏi số 1 và câu số 4 Cuộc thi tìm hiểu "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" năm 2018
572-CV/ĐUK08/08/2018Về việc Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (đề cương kèm theo)
008/08/2018Đề cương Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
008/08/2018Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
25-HD/ĐUK26/07/2018Hướng dẫn Quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ
01-KH/BTC12/07/2018Kế hoạch bổ sung hồ sơ đảng viên và đối khớp danh sách đảng viên năm 2018
78-KH/ĐUK05/07/2018Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
77-KD/ĐUK15/05/2018Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" năm 2018 (kèm theo phụ lục tìm hiểu làm bài thi)
015/05/2018Bộ câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" năm 2018
33-QĐ/UBKT02/05/2018Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng (kèm theo 12 quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng)
76-KH/ĐUK17/04/2018Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Kết luận và Thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 13-CT/TU và Kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kèm theo đề cương báo cáo)
72-KH/ĐUK10/04/2018Kế hoạch Giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Kèm theo đề cương báo cáo)
71-KH/ĐUK04/04/2018Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
24-HD/ĐUK26/01/2018Hướng dẫn Triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (có Nội dung chuyên đề năm 2018 và mẫu bản cam kết cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 kèm theo)
23-HD/ĐUK08/01/2018Hướng dẫn một số tiêu chí cụ thể xét học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và xét kết nạp Đảng đối tượng HS-SV
22-HD/ĐUK08/01/2018Hướng dẫn cụ thể một số nội dung về kết nạp quần chúng ưu tú và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức
NQ-05/-NQ/ĐUK08/01/2018Nghi quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2018
17-CTr/ĐUK02/01/2018Chương trình công tác của Ban Thường vụ năm 2018
61-KH/ĐUK29/12/2017Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018
59-KH/DUK15/12/2017Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Sáu (Khóa XII)
11-CV/BTC14/12/2017CV về việc báo cáo thống kê năm 2017 (có mẫu gửi kèm)
Truy cập
Hôm nay:
941
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11904
Tháng này:
24999
Tất cả:
2229267