Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
606-CV/ĐUK01/10/2018Về việc định hướng công tác tuyên truyền quý IV năm 2018
006/09/2018Đề cương Câu hỏi số 1 và câu số 4 Cuộc thi tìm hiểu "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" năm 2018
572-CV/ĐUK08/08/2018Về việc Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (đề cương kèm theo)
008/08/2018Đề cương Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
008/08/2018Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
25-HD/ĐUK26/07/2018Hướng dẫn Quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ
01-KH/BTC12/07/2018Kế hoạch bổ sung hồ sơ đảng viên và đối khớp danh sách đảng viên năm 2018
78-KH/ĐUK05/07/2018Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
77-KD/ĐUK15/05/2018Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" năm 2018 (kèm theo phụ lục tìm hiểu làm bài thi)
015/05/2018Bộ câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" năm 2018
33-QĐ/UBKT02/05/2018Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng (kèm theo 12 quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng)
76-KH/ĐUK17/04/2018Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Kết luận và Thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 13-CT/TU và Kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kèm theo đề cương báo cáo)
72-KH/ĐUK10/04/2018Kế hoạch Giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Kèm theo đề cương báo cáo)
71-KH/ĐUK04/04/2018Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
24-HD/ĐUK26/01/2018Hướng dẫn Triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (có Nội dung chuyên đề năm 2018 và mẫu bản cam kết cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 kèm theo)
23-HD/ĐUK08/01/2018Hướng dẫn một số tiêu chí cụ thể xét học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và xét kết nạp Đảng đối tượng HS-SV
22-HD/ĐUK08/01/2018Hướng dẫn cụ thể một số nội dung về kết nạp quần chúng ưu tú và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức
NQ-05/-NQ/ĐUK08/01/2018Nghi quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2018
17-CTr/ĐUK02/01/2018Chương trình công tác của Ban Thường vụ năm 2018
61-KH/ĐUK29/12/2017Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018
59-KH/DUK15/12/2017Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Sáu (Khóa XII)
11-CV/BTC14/12/2017CV về việc báo cáo thống kê năm 2017 (có mẫu gửi kèm)
11-CV/BTC14/12/2017CV về việc báo cáo thống kê năm 2017 (có mẫu gửi kèm)
11-CV/BTC14/12/2017CV về việc báo cáo thống kê năm 2017 (có mẫu gửi kèm)
11-CV/BTC14/12/2017CV về việc báo cáo thống kê năm 2017 (có mẫu gửi kèm)
11-CV/BTC14/12/2017CV về việc báo cáo thống kê năm 2017 (có mẫu gửi kèm)
11-CV/BTC14/12/2017CV về việc báo cáo thống kê năm 2017 (có mẫu gửi kèm)
Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK08/12/2017Hướng dẫn sơ kết 02 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị
Hướng dẫn số 02-HD/BTG08/12/2017Hướng dẫn chấm điểm đánh giá và xếp loại công tác Tuyên giáo năm 2017
Mẫu báo cáo08/12/2017Mẫu báo cáo kết quả 02 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Truy cập
Hôm nay:
80
Hôm qua:
1996
Tuần này:
4017
Tháng này:
5103
Tất cả:
1720590